Max antal samtidiga bokningar

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan begränsa hur många bokningar en spelare kan ha samtidigt på en bana, med olika maxantal för gäster och dessutom per medlemskapstyp.

Utökad möjlighet till att styra max antal samtidiga bokningar.

Man kan styra max antal samtidiga bokningar som en spelare kan ha på en bana både för gäster och medlemmar. För medlemmarna kan man dessutom differentiera max antal bokningar per medlemskapstyp.

Man kan begränsa antal ronder Totalt och Per dag, samt varav vardag resp helg. 

Begränsningen läggs in som en egenskap på bana, se sidan Administration » Organisationsenhet » Bana ».

Det finns nu två typer av begränsningar Alla spelare resp Fördelat på medlemmar och gäster.

Man väljer om man vill ha samma begränsning för alla spelare eller differentierade begränsningar. Man kan inte använda båda typerna samtidigt. När man skrivit in en siffra i ena typen dimmas fältet för den andra typen av begränsningar ut.

Vill man byta från den ena typen till den andra, måste man först radera alla siffror i det fältet som används.

Tänk på att

Om man använder differentierade max antal bokningar, kan man fylla i maxantal i en eller flera medlemskapstyper eller så kan man välja att ange maxantal för samtliga medlemskapstyper.
Om man utlämnar något maxantal för en viss medlemskapstyp gäller inga begränsningar vad gäller antalet bokningar, dock gäller naturligtvis den angivna spelrättigheten på medlemskapstypen.

Vid bokning via Min Golf eller Golfterminal får man felmeddelande om man överskrider maxantal bokningar.
Vid bokning i GIT av receptionist får man ett varningsmeddelande, men tiden bokas in, trots att maxantalet bokningar har överskridits.