Spelaridentifikation

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubben kan själv bestämma om en eller alla spelare i en bokad starttid måste identifieras med Golf-ID, samt hur reservationsregler skall kontrolleras.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Boka välja Inställningar och sedan klicka på Spelaridentifikation.

Man kan ställa in hur många personer som man måste identifiera med Golf-ID eller Namn vid tidbokningen, man kan ha olika regler för bokning via GIT-klient eller Webb/terminal, en spelare måste dock alltid identifieras.

Man kan bocka för alternativet Kräv identifiering av resterande spelare vid ankomst om man vill att alla spelare skall namnges vid ankomsten till banan.

 

Klickar man för alternativet Identifiera samtliga spelare kan man inte använda funktionen med Gästspelare, utan alla måste ange Golf-ID eller namn och HCP vid bokningstillfället. För utländska spelare, anger man För- och Efternamn och Hcp. Identifieringskravet med Golf-ID gäller även vid bokning över Internet, man kan dock inte boka in utländska spelare via Internet.
Tryck Spara för att verkställa eventuella ändringar.    

Reservationsregler vid bokning

Reservationsreglerna kan vara olika för medlemmar respektive gäster vid Internetbokningar.

Man väljer ett av två alternativ

  • Kontroll av reservationsregler genomförs på samtliga spelare i bokningen eller
  • Om bokaren är medlem, kontrolleras endast reservationsregler för bokaren, ej för övriga spelare i bokningen.

Exempel

Man kan ha olika bokningsregler för medlemmar och gäster t.ex. att medlemmar får boka 2 dagar i förväg medan gäster bara får boka 1 dag i förväg. Väljer man alternativ två ovan, så kan en medlem boka in både sig själv och en gäst på en tid 2 dagar framåt trots att gästen egentligen bara får boka 1 dag i förväg.

Man kan förenklat säga att gästen bokas in på medlemmens reservationsregel om det är medlemmen som är inloggad på Min Golf.