Statistik över tidbokning

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan skriva ut statistik över tidbokningsläget dels per klubb och dels över tid.

Det finns två olika rapporter för statistik över tidbokningen, tidbokning per klubb (GIT_Stat.Tidbokning per klubb.rpx) respektive tidbokning över tid (GIT_Stat.Tidbokning över tid.rpx).
Båda rapporterna ligger under menykommando Rapporter » Organisationsenhet » GIT-tidbokning ».

När man väljer att generera dessa rapporter visas en dialogruta där man anger ett urval per tidsperiod, klockslag, dagar och bana.

 

 

 Så här ser ett exempel ut: