Visa starttidsinformation

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan visa detaljerad information om en starttid och eventuella reservationer eller startförbud mm.

Högerklicka en Starttid och välj Visa starttidsinfo. Följande fönster visas.

 

Här finns flikar för att visa eventuellt Starttidsförbud, Reservationer, dessa skapas på andra ställen i systemet, här kan man bara titta på eventuella restriktioner inte ändra dem.
När man markerar en viss starttid visas eventuellt Starttidsförbud och Reservationer uppe i det stora vita fältet i starttidsschemat.

Man kan däremot skapa upplysningar av olika slag.

  • Tillfällig upplysning är en upplysning som visas längst till höger över varje dags bokningar. Detta är en generell upplysning som alltid visas tills den raderas i denna dialogruta. Man skapar en tillfällig upplysning genom att klicka fliken Upplysning och skriva en valfri text i rutan för tillfällig upplysning.
  • Starttidsupplysning är en upplysning som gäller en viss tid en dag eller en viss tid under flera dagar. Denna upplysning visas i starttidsschemat längst upp till höger i det stora vita fältet, när man har markören på en starttid som det finns en starttidsupplysning för. Skapa en tidsbunden upplysning genom att under fliken Upplysning klicka knappen Nytt… och fyll i fälten i nästa dialogruta.

 

Skriv in Namn och en Beskrivning på upplysningen. I fältet Period anges den tidpunkt eller tidsintervall som gäller. Man kan också styra vilka dagar som upplysningen skall inträffa samt klockslag Fr o m resp T o m.