Visitkort i GIT

Senast uppdaterad:

Skriv ut

För att kunna kontakta spelare som har en bokad tid eller är anmäld till en tävling, kan man ta fram kontaktuppgifter för dessa oavsett hemmaklubb.

Det finns idag ett behov av att i GIT ha möjlighet att på olika sätt kommunicera med personer som är inbokade på en starttid eller anmälda till en tävling, även för medlemmar från andra klubbar.

Syftet är att ge så mycket information om varje spelare som möjligt, utan att för den del göra det alltför enkelt att missbruka informationen genom att göra egna utskick via e-post, SMS eller post.

Via denna funktion kan en GIT-administratör visa fullständiga kontaktuppgifter för

  • Inbokade spelare i starttidsschemat
  • Anmälda spelare till tävlingar på den egna klubben  

Visa kontaktinformation i starttidsschemat

Markera aktuell person i starttidsschemat och högerklicka och välj kommando Visa spelarens kontaktuppgifter eller
kortkommando Ctrl-T. Se även sidan Tidbokning » Redigera bokning ».

Vilka uppgifter som visas framgår av bilden.

 

Endast en persons uppgifter kan visas i taget. Kommandot är nedtonat om flera personer är markerade i schemat.
Visitkortet kan även visas för personer i en gruppbokning.

Om personen valt Sekretess, visas ingen information utan bara texten:
 ”Personen har valt sekretess och därför visas inga uppgifter om spelaren.”

Om personen inte har ett Golf-ID visas endast den information som registrerades i tidbokningen resp tävlingsanmälan samt texten:
”Fullständiga uppgifter om spelaren saknas”

OBS

Fönstret ligger alltid överst och det enda man kan göra är att stänga fönstret med knappen Stäng.