aGolf

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Enkätundersökningar till medlem och gäst.

Syftet med undersökningarna är inte att peka ut enskilda anläggningar eller skapa ett klassificeringssystem. Målet är istället att genom kontinuerliga mätningar ge alla golfanläggningar ett bra verktyg för den lokala verksamhetsutvecklingen. Samtidigt ska vi på riksnivå kunna skaffa oss kunskaper om golfspelarna och vad som förväntas från anläggningarnas sida för att golfarna ska bli nöjda och återkomma.

Mer information om aGolf finner du på:
http://agolf.se/
Kontakta Stig Albecker,  info@agolf.se