Golfer Sweden

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Golfer Sweden är leverantör och har utvecklat Svenska Golfförbundets officiella mobilbokningsapplikation Min Golf Bokning som är integrerad med Min Golf och GIT.

Golfer Sweden erbjuder ett verktyg för golfklubbarna att använda dynamisk prissättning genom klubbportalen. https://portal.golfersweden.se/login
Golfer Swedens plattform är integrerat med GIT. Varje klubb gör sina egna inställningar i klubbportalen som bild, val kring dynamisk prissättning. Klubben kan välja att ha annan info om bana/klubb i mobilen gentemot i Min Golf om de önskar.

FAQ om Min Golf Bokning och dynamisk prissättning finns på portalen samt GIT-online.

Golfer Sweden AB
Org.nr: 559091-7745
Skeppsbron 44, 4tr
111 31 Stockholm
info@golfersweden.se
www.golfersweden.se