Senast uppdaterad:

Skriv ut

OnCourse

Greenkeeperns effektive administratör! OnCourse är ett administrativt program speciellt utvecklat för banchefer/greenkeepers och deras medarbetare. Programmet underlättar allt administrativt arbete runt planering, uppföljning och rapportering. Genom systemet kan man också se vilket arbete som gjorts under dagen, veckan eller månaden.

EVRY One Halmstad AB sköter sedan den 1 februari 2006 all support samt allt underhåll på OnCourse i Sverige. För att nå supporten kan du använda följande länk». Se till att ha ert SGF-klubbnummer till hands.

I nya uppdateringen september 2012 bytte programmet namn till OnCourse version 4, tidigare namnet var OnCourse 2006. Se nyheter under Aktuell version.

Vi har i samarbete med Svenska Golfförbundet fått möjlighet att dela funktioner för dokumenthantering och online-hjälp med GIT-systemet. Därför kommer all aktuell information fortsättningsvis hittas på denna sida.