Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT TV-Visning

Tillsammans med EVRYOne i Halmstad har vi utvecklat GIT TV-visning. Tjänsten ingår i GIT-avgiften och startas första gången från GIT, menyvalet Tjänster.

De största nyheterna är en uppfräschning av designen av visningslayouten på TV-visningen, införande av visning av filmer från YouTube samt automatisk visning av aktuella start- och resultatlistor för tävlingar.

Mer information:

GIT TV-visning »