1. Babs Paylinks betalterminaler skall bytas ut - Visa och Mastercard ökar säkerhetskraven

  Du som är kund hos Babs Paylink och hyr en eller flera kortterminaler som inte längre uppfyller Visas och Mastercards säkerhetskrav och kommer därför inom kort att stängas av. Bilderna visar den typ av kortterminaler som behöver bytas ut.
  De kortterminaler vi erbjuder idag innehåller modernare teknik och klarar bland annat av kontaktlösa betalningar, Samsung och Apple Pay och chip utan pin – viktiga funktioner som gör det både snabbare och smidigare för dit att ta betalt.
  All information du behöver för att uppgradera din utgående terminal hittar du på Svenska Golfförbundets Kundsida hos Babs Paylink;
  www.babspaylink.se/kundsida
  Kundkod: SGF
  Läs mer

 2. GDPR

  Det kommer en del frågor kring GDPR..
  Ja, GDPR har skrämt upp halva Sverige och konsultbranschen tjänar stora pengar.
  Har ni efterföljt PUL så har ni inget att frukta 😊.
  Man kan säga att PUL var den svenska tolkningen av det EU-direktiv som var tanken att bli en EU-lag när PUL genomfördes. Men eftersom varje land fick ”fri tolkningsrätt” så blev det inte lika. Spanien hade sin tolkning, Tysklands sin och Sverige sin egen. Dock låg vår väldigt nära (och för att datamognaden i Sverige är hög) den ursprungliga.
  Så för Sverige och svenska bolag/organisationer är det inte så stora skillnader.
  Gällande GIT – så ser vi till att GDPR-säkra systemet från vår sida – men fortfarande gäller ju exvis att inte lämna ut medlemsregister till 3e part etc.
  Den stora skillnaden mellan PUL och GDPR är att man nu kan drabbas av vite om man inte gör rätt. 4% av koncernens omsättning kan det kosta.
  Se till att ni är med på årets upplaga av Verksamhetsseminarierna – där kommer vi ha ett 60min pass om GDPR och IT-säkerhet med bra info. Passet kommer att hållas för ledning, administration och idrott på förmiddagen.
  Läs mer

 3. Se alla nyheter