1. Ärende åtgärdad fr o m 15 nov... Årsfakturering och aktivering - kan finnas anledning att avvakta ett par dagar

  Rättning är upplagd fr o m uppdatering av GIT 171115.

  Vi har ett fel vid aktivering av medlemskap när året på avgifterna skiljer sig från året på giltighetstiden på medlemskapet.

  Felet påverkar enbart de klubbar som har avgifter med slutdatum under 2018 (t.ex. 2018-12-31) och ett giltighetsdatum på medlemskapet någon gång under 2019 (t.ex. 2019-02-28). Året på avgiften skiljer sig från året på giltighetstiden på medlemskapet.
  De klubbar som har avgifter med slutdatum under 2018 (t.ex. 2018-12-31) och ett giltighetsdatum på medlemskapet slutar under 2018 (t.ex. 2018-12-31) fungerar.
  De klubbar som har avgifter med slutdatum under 2019 och ett giltighetsdatum under 2019, de fungerar också som det ska.Läs mer

 2. Fritt fram att lägga in höstmedlemskap efter 15 september

  15 september gjordes sista mätningen för medlemsdebiteringen. Detta betyder att det är fritt fram att lägga in medlemskap för de som erbjuder nästa års medlemskap med fritt spel nu på hösten.(Det är ju egentligen fritt fram när som helst för er att göra era upplägg - skillnaden nu är att vi inte tar betalt för nya medlemskap i debiteringen till er efter 15 september). Under nästa vecka kommer slutdebiteringen att sändas ut för SGF- och GITavgiften Läs mer

 3. Utbildningar i GIT under hösten 2017

  Under hösten genomför vi en rad utbildningar i GIT, de flesta är s.k. webbutbildningar som är bra att delta på för att få grundläggande kunskap inom ett visst område. Webbutbildningarna är kostnadsfria.

  Vi kommer också köra en utbildning i Statistik och Beläggning på plats i Idrottens hus.

  Ni anmäler genom att fylla i formuläret som ni hittar via länken som ni finner under respektive utbildning.
  Varmt välkommen med din anmälan!
  Läs mer

 4. Medlemskort - nu utan präglat Klubbnamn

  Vi informerade före sommaren via SGF-nytt att Medlemskorten numer präglas utan klubbnamn. Många klubbar har upplevt att medlemmarna vid byte av hemmaklubb trott att de då även behövt byta medlemskort. Detta har medfört extrakostnader för klubben eller så har medlemmen fått stå för kostnaden själv. Nu har vi slutat att trycka hemmaklubbens namn på korten.
  Det är dessutom få klubbar (om ens några) som kräver att golfaren visar sitt kort vid ankomst. Både kort utan och med Hemmaklubb fungerar som tidigare.Läs mer

 5. Workshop om Avgifter - i Idrottens Hus 20 september

  Vi behöver hjälp av fler klubbar att besluta om vad vi kan förbättra när det gäller Avgifter i GIT.
  20 september anordnar vi en workshop i Idrottens Hus 10:00-16:00 gällande Avgifter. Vill du vara med och påverka så anmäler du dig genom att klistra in följande länk i webbläsaren https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=b6487c17-8dcb-462f-b82d-d96286c44804 och fylla i formuläret. Vi står för resekostnader och lunch - du står för bra idéer och ett öppet sinne. Platser är begränsade till max 20st och vi ser gärna spridning på anmälningarna geografiskt, storleksmässigt och landsbygd - storstad.Läs mer

 6. Några tips inför helgens många stundande KM

  I helgen är det många som arrangerar KM.
  Vi har tidigare samlat några av tipsen - läs mer under länkarna.
  Vi har även bett driftleverantören i Danmark att hålla ett extra öga på svarstider i GIT Tävling.

  /git-tavling/tips-och-rad/km-med-stora-km-och-aldersklasser-samtidigt-dar-tavlingen-aven-har-cut/
  /git-tavling/skapa-tavling/multiklasser/
  och
  /nyheter/scoreinmatning-git-tavling/
  och kanske även
  /git-tavling/git-tavling-nar-git-inte-ar-igang/

  Vi hoppas att ni inte skall behöva er av de sista två informationspunkterna men kan vara bra att ha information kring.
  Läs mer

 7. Min Golf - begära nytt lösenord

  Sedan en tid tillbaka har vi ovanligt många som hör av sig både till klubb och oss meddelar att de aldrig får mailet med nya inloggningsuppgifter när de begär det för Min Golf. Workaround är att ni temporärt byter primär e-postadress till klubbens primära adress, verkställer och begär nytt lösenord åt dem i GIT. Extra plus i kanten till er som skriver ut mailet och lämnar över till medlemmen. Glöm inte att ta bort klubbens adress efter. Vi fortsätter att titta om vi hittar några fel. Men upplever inte problemet själva. Men svartlistning av adresser på nätet är svårbearbetat. Läs mer

 8. Se alla nyheter