1. GDPR

  Det kommer en del frågor kring GDPR..
  Ja, GDPR har skrämt upp halva Sverige och konsultbranschen tjänar stora pengar.
  Har ni efterföljt PUL så har ni inget att frukta 😊.
  Man kan säga att PUL var den svenska tolkningen av det EU-direktiv som var tanken att bli en EU-lag när PUL genomfördes. Men eftersom varje land fick ”fri tolkningsrätt” så blev det inte lika. Spanien hade sin tolkning, Tysklands sin och Sverige sin egen. Dock låg vår väldigt nära (och för att datamognaden i Sverige är hög) den ursprungliga.
  Så för Sverige och svenska bolag/organisationer är det inte så stora skillnader.
  Gällande GIT – så ser vi till att GDPR-säkra systemet från vår sida – men fortfarande gäller ju exvis att inte lämna ut medlemsregister till 3e part etc.
  Den stora skillnaden mellan PUL och GDPR är att man nu kan drabbas av vite om man inte gör rätt. 4% av koncernens omsättning kan det kosta.
  Se till att ni är med på årets upplaga av Verksamhetsseminarierna – där kommer vi ha ett 60min pass om GDPR och IT-säkerhet med bra info. Passet kommer att hållas för ledning, administration och idrott på förmiddagen.
  Läs mer

 2. Ärende åtgärdad fr o m 15 nov... Årsfakturering och aktivering - kan finnas anledning att avvakta ett par dagar

  Rättning är upplagd fr o m uppdatering av GIT 171115.

  Vi har ett fel vid aktivering av medlemskap när året på avgifterna skiljer sig från året på giltighetstiden på medlemskapet.

  Felet påverkar enbart de klubbar som har avgifter med slutdatum under 2018 (t.ex. 2018-12-31) och ett giltighetsdatum på medlemskapet någon gång under 2019 (t.ex. 2019-02-28). Året på avgiften skiljer sig från året på giltighetstiden på medlemskapet.
  De klubbar som har avgifter med slutdatum under 2018 (t.ex. 2018-12-31) och ett giltighetsdatum på medlemskapet slutar under 2018 (t.ex. 2018-12-31) fungerar.
  De klubbar som har avgifter med slutdatum under 2019 och ett giltighetsdatum under 2019, de fungerar också som det ska.Läs mer

 3. Fritt fram att lägga in höstmedlemskap efter 15 september

  15 september gjordes sista mätningen för medlemsdebiteringen. Detta betyder att det är fritt fram att lägga in medlemskap för de som erbjuder nästa års medlemskap med fritt spel nu på hösten.(Det är ju egentligen fritt fram när som helst för er att göra era upplägg - skillnaden nu är att vi inte tar betalt för nya medlemskap i debiteringen till er efter 15 september). Under nästa vecka kommer slutdebiteringen att sändas ut för SGF- och GITavgiften Läs mer

 4. Medlemskort - nu utan präglat Klubbnamn

  Vi informerade före sommaren via SGF-nytt att Medlemskorten numer präglas utan klubbnamn. Många klubbar har upplevt att medlemmarna vid byte av hemmaklubb trott att de då även behövt byta medlemskort. Detta har medfört extrakostnader för klubben eller så har medlemmen fått stå för kostnaden själv. Nu har vi slutat att trycka hemmaklubbens namn på korten.
  Det är dessutom få klubbar (om ens några) som kräver att golfaren visar sitt kort vid ankomst. Både kort utan och med Hemmaklubb fungerar som tidigare.Läs mer

 5. Workshop om Avgifter - i Idrottens Hus 20 september

  Vi behöver hjälp av fler klubbar att besluta om vad vi kan förbättra när det gäller Avgifter i GIT.
  20 september anordnar vi en workshop i Idrottens Hus 10:00-16:00 gällande Avgifter. Vill du vara med och påverka så anmäler du dig genom att klistra in följande länk i webbläsaren https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=b6487c17-8dcb-462f-b82d-d96286c44804 och fylla i formuläret. Vi står för resekostnader och lunch - du står för bra idéer och ett öppet sinne. Platser är begränsade till max 20st och vi ser gärna spridning på anmälningarna geografiskt, storleksmässigt och landsbygd - storstad.Läs mer

 6. Se alla nyheter