Hantering av Max antal i Lagtävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Här kommer tips på vad man ska tänka när man anger Max Antal i en lagtävling.
Beroende på hur man anger Max antal i tävling, så påverkar detta hur Max antal visas i Min Golf för tävlingen men det har också en viktig funktion när man skall Ta ut spelare för tävlingen.

Funktionen Ta ut spelare, blir man hänvisad att gå in i när man skall skapa en startlista i en tävling där vi angivit Max antal. I vyn Ta ut spelare, får vi som tävlingsadministratörer klargöra vilka som skall få delta respektive vilka som skall hamna som reserver, detta gör man genom att bocka i rutan Lås.

Lagtävling med 1 klass 

Vid lagtävling med en klass, tar vi och anger antal lag som skall få delta.

I exemplet på bilden har vi satt att max antal lag är 5. 

 

 

 

 

 

I Min Golf anges Max antal i Lag. 

 

 

 

 

I Ta ut spelare vyn när vi har fått in anmälningar så visas dessa lagvis.

 

 

 
Lagtävling med två eller flera klasser 

Max antal anges totalt i tävlingen 

Det finns här två olika tillvägagångssätt, antingen anger man Max antal för samtliga klasser alternativt anger man Max antal per klass. Notera att Max antal visas olika i dels Min Golf samt i Ta ut spelare beroende på vilket tillvägagångssätt vi använder oss av.

 

Sätter vi ett Max antal som avser för samtliga klasser i tävlingen (se bild), då skall vi ange antal spelare det rör sig om totalt. T.ex. Max 10 lag i tävlingen skall få delta, och det handlar om lagtävling med 2-mannalag, då anger vi 20 spelare (10 lag*2 pers). Notera att genom detta tillvägagångssätt så hamnar spelarna  som individer i vyn för  Ta ut spelare. 

 

 
I Min Golf visas antal spelare som får delta i tävlingen. Antal Lag som är anmälda visas under tävlingsinformationen i Min Golf.


 

 


Med ovanstående tillvägagångssätt i tävlingen hamnar de anmälda spelarna (lagen) som individer i vyn för Ta ut spelare. Detta kan leda till svårigheter att administrera vilka lag som skall delta och inte om max antal uppnås.


 

 
  

Information

En nyhet Fr o m juli månad 2017 är att antal Spelare alternativt antal Lag kan väljas om alternativet Max deltagare sätts Totalt i en tävling med 2 eller flera klasser.

 

 

Max antal anges specifikt per klass

Alternativ två att ange Max antal i en lagtävling med två (eller fler) klasser är att vi anger Max antal per klass. Då anger man antal Lag som får vara med i vardera klass. För att få en enklare hantering vid Ta ut spelare, rekommenderas att man lägger Max antal per klass i den mån det går.

 

 

 

I antal anmälda i Min Golf, visas antal lag som anmält sig. Det går i tävlingsinformationen att läsa specifik om max antal lag per klass.

 

 


I Ta ut spelare så visas återigen deltagarna i lag, detta underlättar hanteringen av vilka som skall få delta och inte.