Hantering av Max antal i Lagtävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Vid En klass och vi sätter Max antal i tävlingen, då kan vi ange Antal lag som skall få delta. I Min Golf så visas
T.ex. vi har vi satt att max är 5 lag. Då står det 0/5 i Min Golf. 

 

 

 

 

 

I Ta ut spelare vyn med ovanstående inställningar så visas spelarna lag.

 

 

 
Vid två (eller flera) klasser och vi sätter ett Max antal i tävlingen (se bild), så leder detta till att spelarna hamnar som individ i Ta ut spelare. På Min Golf visas också antal som individer t.ex. det är max 10 lag totalt som skall få delta, vi anger då 20 spelare det står då 0/20 i informationen i Min Golf.

 

 


Då blir deltagarna i tävlingen inlagda som individer i Ta ut spelare. Detta kan leda till svårigheter att administrera vilka lag som skall delta och inte om max antal uppnås.
Om vi anger t.ex. 20 som Max då är det alltså 20 spelare som kan anmäla sig. I Min Golf visas 0/20.

 

 
Vid två (eller fler) klasser och vi sätter Max antal per klass. Då anger man antal Lag som får vara med i vardera klass.

 

 

I tävlingsinformationen i Min Golf, anges total antalet som får vara med i tävlingen och det antal lag som redovisas. T.ex. om vi anger att det får vara 5 lag i varje klass. Då anges 0/10 i vyn i Min Golf. Det går att läsa specifik max antal som är satt per klass i Tävlingsinformationen.

I Ta ut spelare så visas återigen deltagarna i lag, detta underlättar hanteringen av vilka som skall få delta och inte.