Snabbanmälan i Lagtävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Under våren 2016 har en viss förändring skett i hur Snabbanmälan fungerar vid lagtävling.
Detta påverkar hur anmälningsförfarande går till.

När man anmäler via Snabbanmälan i en lagtävling ska man vara uppmärksam på om vi skall lägga till en spelare i tävlingen eller om man vill skapa ett nytt lag.

När man har sökt fram en person och klickat LÄGG TILL så skapas ett nytt lag, där spelaren vi la till ingår. En röd ruta visas vänster om namnet pga. det inte är ett komplett lag (enbart 1 spelare i laget är tillagd).  

 

 

 


Om vi nu skulle välja att Spara alternativt Verkställa. Så har ett nytt lag skapats, laget ligger då under Lagöversikt och i fliken Ej Kvalificerade pga. för få deltagare. Genom att radera laget, så försvinner laget. Deltagaren som ingick i laget finns fortfarande kvar som Godkänd deltagare.  

 

 

Om vi vill via snabbanmälan lägga in ett komplett lag till tävlingen.
Lägg till spelarna man vill skall ingå i laget, systemet lägger per automatik in spelarna i samma lag.Se till att spelarna som skall spela i samma lag ligger under rubriken nytt lag, då spelarna får en grön ruta bredvid sitt namn innebär att laget är komplett. Genom att klicka på Spara eller Verkställ så läggs laget in i tävlingen.  

 

 

 

 

 

Om vi vill lägga till en deltagare i lagtävlingen via snabbanmälan.(T.ex. sen anmälan eller en ersättare i tävlingen)
Vi skriver in Golf-Id och lägger till spelaren, spelaren hamnar då under Nytt Lag. Vi behöver då flytta upp spelaren till rubriken Inget lag (vilket innebär att spelaren inte har någon koppling till något lag utan spelaren läggs till som Godkänd deltagare).