Inställningar i GIT Tävling

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar

Till höger i rubriken för GIT Tävling finns tre länkar. Inställningar, Hjälp samt Logga ut.

Genom att klicka på ikonen med kugghjulen så kommer man till Inställningar.
Det finns fyra typer av inställningar som visas:


 

 - Grundavgifter
 - Klubbgrupper
 - Kategorier
 - Prisrapporter
 - Kontaktpersoner
 - Administratörer

 

 

 

Markera Grundavgift eller Klubbgrupp och klicka knappen LÄGG TILL NY för att skapa en ny avgift/klubbgrupp.

 

Grundavgifter

Här kan man lägga in avgifter som har med tävlingar att göra t.ex. Tävlingsgreenfee eller startavgift.

  

Här kan man lägga in avgifter som har med tävlingar att göra t.ex. Tävlingsgreenfee eller startavgift.

Dessa avgifter kan sedan användas som mallavgifter till olika tävlingar som arrangeras på klubben, avgifterna ställs in för varje enskild tävling. Att ha fördefinierade grundavgifter upplagda underlättar hanteringen för avgifterna i samband med tävling.
Avgifter kan definieras med hjälp av Ålder, Kön, Klubbgrupp eller Spelarstatus, markera resp parameter du vill använda och ge avgiftsregeln ett namn.

För att skapa nya avgiftsregler klickar du på knappen LÄGG TILL AVGIFT.

Tips

Avgiftsregler som man lägger till fungerar som undantag från Grundavgiften. T.ex. om fullvärdiga medlemmar ska inte betala någon Tävlingsgreenfee, då behövs en regel läggas till som fångar upp alla fullvärdiga medlemmar (skapa en klubbgrupp som inkluderar alla fullvärdiga medlemmar), därefter behöver avgiften sättas till noll kronor för dem.

Om samma klubbgrupp skall erlägga olika avgifter beroende på tidpunkt/tidsperiod t.ex. Vardagsmedlem. Då behöver det läggas upp separata grundavgifter för att hålla reda på detta. Om man har vardagsmedlemmar som ska betala Tävlingsgreenfee beroende på om tävlingen spelas på en vardag alternativt under helgen, det behövs då läggas upp två grundavgifter ex. Tävlingsgreenfee Vardag samt Tävlingsgreenfee Helg. 

Klubbgrupper

Här kan man skapa klubbgrupper som används för att styra avgifter (Tävlingsgreenfee eller startavgift) och anmälningar till tävlingar. Klubbgrupper används bl.a. för att skapa olika typer av samarbeten och greenfeeöverkommelser mellan klubbar.

En klubbs medlemskapstyper kopplas till ett s.k. Förbunds Status, som styr tillgången till den egna banan. Dessa Statuskoder kan även användas för att skapa klubbgrupper med olika regler för spel på banan.
Välj de Status som medlemmen skall ha för att ingå i klubbgruppen.

OBS

Bocka inte i rutan för krav på medlemskap, om rutan bockas i så inkluderas enbart medlemmar som har er klubb som hemmaklubb. T.ex. kan alla medlemmar i klubben få möjlighet att delta på klubbmästerskapet.

Under Välj klubb, väljer du vilka klubbar som klubbgruppen skall gälla för. Handlar det enbart om egna medlemmar väljer du att klicka i Egna Klubben alternativt om du ska skapa en klubbgrupp som avser ett samarbete eller greenfeeöverenskommelse som ska skapas tillsammans med andra klubbar väljer du Klubbar från min lista. När du har sökt fram en klubb drar du den till fältet för Valda klubbar till höger på bilden. Du tar bort en klubb från valda klubbar genom att dra tillbaka den till fältet Tillgängliga klubbar.

OBS

De avgifter och klubbgrupper som finns i GIT följer inte med till GIT Tävling, de måste läggas upp på nytt för att kunna användas som tävlingsegenskaper.

Tips

Namnge klubbgrupperna efter vad syftet är med klubbgruppen. T.ex. ska klubbgruppen användas för definiera vilka som ska få delta i en tävling eller handlar det om att definiera vilka som skall erlägga en viss avgift i samband med en tävling.

Kategori

Skapa en ny Kategori genom att Lägga till ny, därefter ange ett namn på ny kategori t.ex. Onsdagsgolfen eller Företagsgolf. Klicka sedan på spara och ny kategori blir tillagd. 

Olika kategorier kan användas för skapa samlingsnamn för olika tävlingar som arrangeras på klubben. Att kategorisera en grupp tävlingar underlättar när man skall sortera/leta efter tävlingar i överblicksbilden som visar alla tävlingar. Kategori kan läggas till på tävling i samband med skapandet av en ny tävling alternativt kan man också ange detta i efterhand på inställningarna för en tävling.

Prisrapporter

Funktionen används för att skapa mall för prislista till tävling, används lämpligast till regelbundna tävlingar som anordnas t.ex. till Onsdagsgolfen eller Företagsgolf.

För att lägga till en ny mall för prisrapport, ange namn för prislista, klicka sedan på lägg till och därefter spara. I nästa vy anger man de specifika inställningarna som skall gälla för mallen sedan klicka på spara.

Prislista kan hämtas upp efter att scoreinmatning är genomförd. Välj då att gå in på Rapporter, klicka på Prisrapport och därefter finns skapade mallar som alternativ. Man kan på detta sätt skapa en mer standardiserad prislista för tävlingar som genomförs på klubben.

 

Kontaktpersoner

Lägg till kontaktperson som sedan kan hämtas upp vid specifik tävling. När man lägger upp kontaktperson ange personens kontaktuppgifter och om personens uppgifter ska visas offentligt.  

 
Administratörer (Nyhet 2018 - Behörighetssystem i GIT Tävling)

Fr o m 16 maj 2018, finns det möjlighet att sätta rättigheter på enskild användare som har tillgång till klubbens GIT Tävling. Rättigheterna avgör vilka funktioner som användaren får tillgång till i GIT Tävling. Mer info om hur behörigheterna administreras klicka här.

Till en början kommer samtliga användare ha samtliga rättigheter. De klubben skall göra är att se till person/användare som skall vara superuser på klubben (kunna ställa in övriga användares rättigheter) är att bocka ur rättigheten "Adminstratörer" för övriga användare. Om rättigheten Adminstratörer är urbockad för användaren, då kan användaren inte ställa in sina rättigheter på egen hand.