Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbens kontaktpersoner

Information om hur man registrerar klubbens olika kontaktpersoner och till vilka roller man kan koppla en person.

Målet med funktionen är att klubben, distriktet och SGF enkelt ska kunna nå rätt person i klubben med viktig information. Om alla klubbar registrerar och håller registret uppdaterat, så gynnar det oss alla.

- Klubben kan ta ut rapport på alla personer i den egna Styrelsen, alla Lagledare osv.
- Distrikten kan exempelvis ta fram information till alla distriktets lagledare i distriktens eget seriespel.
- SGF kan nå direkt till rätt person med riktad information till t.ex. idrottsansvariga och ordföranden.

De flesta av kontaktpersonerna visa också på Min Golf för klubbens medlemmar. 

Det är mycket viktigt att ha rätt kontaktpersoner för mottagare av GIT information. De personerna får alltid information i händelse av driftsstörningar och uppdateringar.

Distriktets kontaktpersoner läggs upp i distriktets organisationsenhet. I distrikten kan man också registrera olika roller, som egna lagledare och liknande. När du skapar en rapport över klubbens kontaktpersoner ingår även distriktets kontaktpersoner, och detta gäller även i Min Golf.

Läs mer på sidan Distrikt » Distriktets kontaktpersoner ».

Lägga in kontaktpersoner med roller Visa

Under Register - Kontaktpersoner hittar du registret över upplagda kontaktpersoner.

Här ser du hur många kontaktpersoner du har kopplade till din klubb. Om du klickar på pilen längst till höger hittar du mer information om varje person, som hämtas från personregistret. Du har också möjlighet att lägga till en ny roll för personen eller ta bort en befintlig roll.

Om du vill ändra mejladress eller telefonnummer t.ex. om personen inte vill ha mejl till den adress som är inlagd på personbilden, kan du klicka på pennsymbolen för att redigera. Om du vill ta bort personer som kontaktperson använder du soptunnans symbol.

Personer som är kontaktpersoner kan även ändra lägga till/ta bort mejladress och telefonnummer på Min Golf.

För att lägga till en ny kontaktperson, klicka på Lägg till person och sök fram personen. Välj aktuell person och klicka på nästa.

Nu ska du välja vilken roll du vill koppla på personen genom att välja en roll i dropplistan och sen klicka på Lägg till.

Dessa roller finns upplagda:

Ansvarig för GIT API klubblicens
Banchef
Banpersonal
Bankommitté
Damkommitté
Extern banägare
Fastighetsansvarig
Förändringsledare Vision 50/50
Golfens hållbarhetsarbete
Grönt Kort-ansvarig
Herrkommitté
Idrottsansvarig
Idrottsledare
Junior- och elitansvarig
Juniorkommitté
Jämställdhetsansvarig
Lagledare nationella seriespelet
Kansli/Reception
Kassör
Klubbchef/VD/Intendent
Kommunikations- och marknadsansvarig
Medlemsansvarig/rekrytering
Medlemskommitté
Miljöansvarig
Mottagare av GIT-information
Mottagare av Klubbrådgivarnas nyhetsbrev
Mottagare av Bankonsulenternas nyhetsbrev
Mottagare av Idrottsrådgivarnas nyhetsbrev
Oldtimers/Seniorer
Ordförande
Ordförande i driftsbolag ägt av klubben
Paragolfansvarig
Processledare Bättre spelupplevelse
Regel- och handicapansvarig
Pro
Revisorer Golfklubb/bolag
Styrelseledamot
Tävlingskommittén
Utbildningsansvarig
Valberedning

Har ditt distrikt lagt upp egna roller som ex. lagledare för distriktens seriespel kommer dessa också att finnas att välja på i listan.

Du kan inte själv skapa nya roller; de är förutbestämda av SGF. Däremot kan du lägga till så många personer du vill i varje befintlig roll. Om du vill att flera personer ska få GIT Informera, så lägger du helt enkelt till dessa personer med rollen Mottagare av GIT-information.  

Om det finns en Alternativ mejladress för en person så är det den mejladressen som visas på den rapport som kan tas ut.
Om personen inte har någon mejladress, så är det bra om man anger t.ex. klubbens info-adress i stället.

Det som går att redigera på en person är tilldelad roll och alternativ mejladress och telefonnummer.
Om du vill ändra den primära mejladressen och telefonnumret behöver du gå in under Register -  Personbild och uppdatera adressen.

 

Rapporter över klubbens kontaktpersoner Visa

Det finns två alternativ att ta ut information om klubbens kontaktpersoner.

1. I översiktsbilden längst ner kan du exportera dina kontaktpersoner till Excel. Då får du upp din klubbs kontaktpersoner och kan sortera efter ditt behov i Excel.

2. Under Rapporter » Organisationsrapporter hittar du rapporten Kontaktpersoner.

 

När du klickar Generera Rapport får du upp listan i Excel. Här får du även med distriktets roller och kan se ex. Lagledare i distriktets seriespel för ditt distrikt. I Excel kan du sortera informationen efter eget behov. På varje roll ser man även ett datum och klockslag när det senast är uppdaterat. 

Distrikten kan välja Klubb och SGF kan välja både Distrikt och Klubb för urval av kontaktpersoner.

Exempel på rapporten i Excel