Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbens kontaktpersoner

Information om hur man registrerar klubbens olika kontaktpersoner och till vilka roller man kan koppla en person.

Syftet med funktionen är att Klubben, distriktet och SGF på ett enkelt sätt ska nå rätt person på klubben med information. Om alla klubbar registrerar och därefter underhåller registret så kommer vi alla att ha nytta av det.
- Klubben kan ta ut rapport på alla personer i den egna Styrelsen, alla Lagledare osv.
- Distrikten kan exempelvis ta fram information till alla distriktets lagledare i distriktens eget seriespel.
- SGF kan nå direkt till rätt person med riktad information till t.ex. idrottsansvariga och ordföranden.

Distriktens kontaktpersoner skall nu läggas in i distriktets organisationsenhet, alltså inte som inloggad på en klubb. På distrikten kan man också registrera olika roller för t.ex. egna lagledare mm.
När man tar fram en rapport över klubbens kontaktpersoner kommer även distriktets kontaktpersoner med, detta gäller även Min Golf.
Läs mer på sidan Distrikt » Distriktets kontaktpersoner ».

Lägga in kontaktpersoner med roller Visa

Klicka menyvalet Klubbens kontaktpersoner i vänstermenyn , eller välj menyvalet Register » Klubbens kontaktpersoner. En dialogruta visas, med upplagda kontaktpersoner och möjlighet att lägga till nya kontaktpersoner.

Längst upp till höger i fönstret visas Senast uppdaterad.
Sök person – fungerar enligt samma manér som vi har för övrigt i GIT
Får man bara ett sökresultat så läggs den personen till direkt, så det bara är att välja roll. 

I fältet Sökresultat person visas de som matchar sökfältet, markera aktuell person klicka på Välj.
Personens uppgifter visas då i Grupprutan Lägg till/ändra kontaktperson.


I fältet Roll väljer du roll som personen ska ha, klicka sedan på Lägg till.
Klicka Verkställ eller Spara för att spara tillagda kontaktpersoner.

Här ser du vilka roller som finns upplagda. Man kan inte själv lägga in nya roller, de är förutbestämda av SGF. F.n. finns 36 roller definierade.  

Man kan lägga upp hur många personer man vill per roll.  Om man t.ex. vill att flera personer skall få information om GIT, så lägger man till dessa personer med rollen "Mottagare av GIT-information".

Om det finns en Alternativ e-postadress angiven för en person så är det den e-postadressen som kommer att visas på den rapport som kan tas ut.
Om personen inte har någon e-postadress, så är det bra om man anger t.ex. klubbens info-adress i stället.

I grupprutan Kontaktpersoner visas alla kontaktpersonerna med sin roll som är upplagda.
För att redigera en roll i grupprutan Kontaktpersoner markerar du en roll/person i rutan till vänster om namnet, och klickar sedan på Ändra.
För att ta bort en person, markerar man en person och klickar på Ta bort.

Det enda som går att ändra på en person är tilldelad roll och den alternativa e-postadressen.
Om man vill ändra den primära e-postadressen måste man gå in på Personbilden i GIT och uppdatera adressen. 
Se sidan Medlemshantering » Person » Kontaktuppgifter ».

 Ny rollista fr.o.m. 2011-01-12
Ansvarig för Handigolf
Banpersonal
Course Manager
Damkommittén
Extern banägare
Fastighetsansvarig
Grönt kort ansvarig 
Head Greenkeeper
Herrkommitté
Idrottsansvarig
Junior- och elitansvarig
Jämställdhet
Kansli/Reception
Kassör
Klubbchef/VD/Intendent
Medlemsansvarig/rekrytering
Miljöansvarig
Mottagare av GIT-information
Oldtimers/seniorer
Ordförande
Ordförande i driftsbolag ägt av klubben
PR- och marknadsansvarig
Pro
Regel- och handicapansvarig
Sekreterare
Styrelseledamot
Tävlingskommittén
Ungdomsrådet
Utbildningsansvarig
Valberedning
Övriga mottagare av Golf & Affärer

Lagledarroller läggs skapas på distriktsnivå.
läs mer på sidan Distriktets kontaktpersoner »