Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skapa en ny partner

Du kan lägga upp dina partners i GIT och få ett överskådligt register. Det kan till exempel vara hotell, sponsorer eller andra företag som är viktiga för klubben. Därefter kan du enkelt koppla på spelavgifter till dina partners och göra partnerbokningar.

Du lägger upp partners genom att gå till menyn och Register > Partners-översikt > Skapa ny partner.

Fyll i kontaktuppgifter under grundinformation. Obligatoriska uppgifter är:

✓ Företagsnamn
Partnerkategori
Organisationsnummer

Organisationsnummer

Organisationsnummer hämtas inte från Bolagsverket eller liknande, utan sker i GIT. Finns inte organisationsnumret i GIT sedan tidigare kommer GIT skapa en ny juridisk person med aktuellt företagsnamn och koppla ihop med organisationsnummer och aktuell partners nyskapade Golf-ID.

Du måste koppla minst en Partnerkategori till din partner. Du kan koppla spelavgift partners, hotellsamarbeten samt övriga avgifter till dina partnerkategorier, enligt bilden. Då läggs dessa avgifter upp automatiskt vid nyregistrering eller ändring av partnerkategori.

Vill du inte att dessa avgifter som du eventuellt har kopplat till partnerkategori ska gälla för aktuell partner raderar du avgifterna under fliken Avgifter på partnerbilden och lägger till egna avgifter.

När du angett partnernamn, organisationsnummer och partnerkategori kan du spara din nya partner.

I partnerbilden finns förutom grundinformation flera flikar för olika information och uppgifter:

✓ Kontaktpersoner/Huvudkontaktperson/Fullmaktshavare
✓ Partnerkonto 
✓ Avgifter
✓ Hantera relation

Partnerfönstret med flikarna.

  

Under  Grundinformation fyller du i kontaktuppgifter, telefon och e-post. Bocka för de uppgifter som ska vara primära. Bocka för den adress som ska gälla som fakturaadress. Finns det bara en adress blir den automatiskt fakturaadress.
Här finns också möjlighet att avaktivera en partner om du inte arbetar med den under en period men inte vill radera.

Partners tilldelas ett eget Golf-ID, som utgör det unika ID-begreppet för alla personer/företag i GIT. Företagets "Golf-ID" visas under fältet Partnernamn.

Du kan radera en partner som inte har några oreglerade skulder med knappen Radera Partner längst upp till höger.

Översikt på partners

När du skapat din partner ser du en översiktsbild överst, där du snabbt kan se följande viktigt information om din partner:

1. Hur många partnerkategorier som är knutna till denna partner

2. Namnet på huvudkontaktpersonen samt hur många kontaktpersoner som är knutna till denna partner

3. Telefonnummer till huvudkontaktpersonen

4. E-post till huvudkontaktpersonen

5. Vem som är fullmaktshavare under kontaktperson (obligatoriskt om du ska koppla ihop din partner med en spelavgift).

6. Vilka spelrättigheter som gäller om det finns en spelavgift kopplad till din partner (anges på spelavgiften)

7. Giltighetstid på spelavgift (anges på spelavgiften)

8. Giltighetstid på avtalet (anges under Hantera relation)

Radera partner Visa

Om du vill radera en partner görs en kontroll att inga andra partners i GIT har en relation till aktuell juridisk person eller partnerkonto. Om inga relationer finns kopplade raderas partnerkontot och den juridiska personen.

I annat fall ligger juridisk person och eventuellt partnerkonto kvar och fortsätter vara kopplade till andra partners. Men nu kan du radera din aktuella partner trots kopplingarna.

Notera:
En partner kan inte raderas om det finns avgifter och/eller kapitalinsatser, med status fakturerad. Finns det skåp kopplat till en partner avaktiveras avgifterna och skåpet släpps när du raderar en partner.Vill du fortfarande radera en partner gör du så här:

Verifiera att den partner som visas överensstämmer med den du vill ta bort. Klicka på Radera partner.

Bekräfta att du vill radera vald partner genom att klicka på Ta bort i varningsmeddelandet.