Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vårdnadshavare i Min Golf

En stor del av fördelarna med funktionen Vårdnadshavare är att vuxna nu på ett enkelt och smidigt sätt kan hjälpa barn att administrera sitt golfande.

Här kan du läsa om inställningar vårdnadshavare kan göra i Min Golf, och hur funktionerna fungerar. Detta så att du enklare ska kunna svara på eventuella frågor från medlemmarna, informera om fördelarna och guida dem i hur de gör. 
Här hittar du mer information riktat till spelaren, samt en utförlig Frågor & svar »

Inställningar vårdnadshavaren kan göra

Det är vårdnadshavaren som ställer in vad den underåriga spelaren själv får eller inte får göra i Min Golf. Följande val finns att göra:
✓ Den underårige har rätt att betala sina eventuella avgifter i Min Golf
✓ Den underårige har rätt att boka starttider som medför en kostnad
✓ Den underårige har rätt att boka kostnadsfria starttider (tar inte hänsyn till ev. no-show kostnader)
✓ Den underårige har rätt att använda tjänsten Golflektioner (en tjänst för att hitta och boka vissa PGA-anslutna tränare)
✓ Den underårige har rätt att anmäla sig till tävlingar som medför en kostnad
✓ Den underårige har rätt att anmäla sig till kostnadsfria tävlingar
Standardinställningarna när en underårig får en vårdnadshavare är att alla val är ibockade. Det är då alltså inga begränsningar för barnet i Min Golf. 

Att välja inställningar
Vårdnadshavaren behöver sedan själv ta ställning till om den underåriga ska ha rätt att betala på Min Golf, kunna boka starttider eller anmäla sig till tävlingar. 
Inställningarna kan exempelvis göras utifrån den underåriges ålder, golfvana och IT-mognad. Allt eftersom barnet blir äldre och mer van golfare kanske vårdnadshavaren vill att det ska få sköta fler saker själv. Då är det bara för den vuxne att gå in i Min Golf och ändra inställningarna.


Att ändra inställningar

För att ändra inställningar loggar vårdnadshavaren in i sin egen Min Golf. Under Inställningar > Vårdnadshavare ser de alla alternativ och kan bocka i eller ur dem för att ändra.

Eventuella ändringar träder i kraft direkt och syns och märks i den underåriges Min Golf.

”Min Golf som vårdnadshavare”

En stor fördel med funktionen vårdnadshavare är att en vuxen enkelt och säkert kan hjälpa barn att administrera sitt golfande.
Detta görs genom funktionen ”Min Golf som vårdnadshavare”. Genom den loggas vårdnadshavaren in i den underåriges Min Golf. Funktionen finns tillgänglig i menyn uppe till höger när vårdnadshavaren är inloggad i sitt eget Min Golf-konto. 
 
När vårdnadshavaren klickat på ”Min Golf som vårdnadshavare” kan denne göra allt i Min Golf åt den underårige – inklusive det som den underårige begränsats från att göra själv. 
Till exempel boka starttider, registrera handicapronder, anmäla sig till tävlingar och betala eventuella avgifter. 
Högst upp finns en knapp som heter ”Logga ut vårdnadshavaren”. Klickar vårdnadshavaren där kommer de tillbaka till sitt eget Min Golf-konto. 

Mejl och kontakt

För att vårdnadshavaren ska kunna ha överblick på vad deras underåriga gör inom golfen – och hjälpa dem att administrera sitt golfande – kommer de per automatik börja få kopior på de e-postmeddelanden GIT genererar till den underårige. 
Exempel på mejl är bokningsbekräftelser, handicapmejl, tävlingsrelaterade utskick och vissa utskick från golfklubben. 

Fördelar för vårdnadshavaren
Tidigare har många föräldrar valt att ha sin egen e-postadress på barnets Min Golf för att ha koll på starttider, tävlingar med mera, men nu finns alltså inte längre det behovet. Vårdnadshavaren kan nu ha sin egen e-postadress registrerad på sitt Min Golf-konto, och barnet kan ha sin egen e-postadress (om de har en).
Vårdnadshavaren kan, i enlighet med rätten att nixa sig, stänga av dessa e-postmeddelanden under Inställningar > Vårdnadshavare. 
Men rekommendationen är att behålla det påslaget så att vårdnadshavaren enklare kan hjälpa den underårige och så att de inte får oförutsedda överraskningar. 

Fördelar för klubben
Vårdnadshavarens kontaktuppgifter kommer att vara tillgängliga för den eller de klubbar som den underårige är medlem i. 
Klubben kan därmed nå både den underårige och vårdnadshavaren med information som gäller klubbens juniorverksamhet eller annan viktig information.