Senast uppdaterad:

Skriv ut

Introduktionskort

Varje år tilldelas personer så kallade introduktionskort av SGF. SGF kan registrera dessa kort så de syns i  tidbokningen i GIT och korten kan även skrivas ut av golfspelaren. 
Ett distrikt kan också lägga upp distriktets introduktionskort i GIT, även dessa kommer att visas på i starttidsschemat i GIT på klubbar i det egna distriktet.
En klubb kan registrera introduktionskort för två funktionärer, Ordförande golfklubb och Ledamot golfklubb.

Person som ska ha ett introduktionskort måste finnas registrerad med Golf-ID i GIT.
Via Min Golf kan personer med introduktionskort själv skriva ut ett introduktionskort på papper (liknande HCP-bevis).

Typer av introduktionskort och utmärkelser Visa

Det finns tre typer av introduktionskort och utmärkelser.
Alla introduktionskort är endast giltiga i Sverige. Distriktskort är endast giltiga i det egna distriktet. Utmärkelser gäller hela livet medan ett introduktionskort är giltigt ett år i taget, från ÅÅÅÅ-04-01.

SGF utmärkelser (blå) – är giltiga i Sverige, tilldelas personer som fått utmärkelsen guldmärke, guldklubba, elitmärke, silverklubba eller silvermärke.
Introduktionskort (gula) – är endast giltiga i Sverige och i många fall endast giltiga på klubbar som deltar i samarbetet.
Distriktskort (gröna) är endast giltiga på klubbar i det egna distriktet

Varje introduktionskort kopplas till en roll och ett tidsintervall.
Följande roller finns på klubbnivå: Ordförande golfklubb och Ledamot golfklubb.

Rangordning av kort där 1 är högst (i vilken ordning de ska visas om en person har fler än ett kort):
Utmärkelse = 1
Introduktionskort =2
Distriktintroduktionskort =3

Hantering av introduktionskort i GIT - Klubben Visa

I GIT finns funktioner som hanterar introduktionskorten.
Klubben kan lägga in personer på korttyp Introduktionskort för två personer: Ordförande golfklubb och Ledamot golfklubb.

Om det egna distriktet har lagt upp distriktskort dit även klubb kan lägga upp spelare så finns de också tillgängligt. Kontakta ditt distrikt för mer information.

Välj menykommando Register » Introduktionskort för att lägga till personer eller visa  introduktionskort.

Klubben kan förlänga befintliga kort genom att markera aktuella kort eller knappen Markera alla och klicka knappen Ny period. Välj nästa aktuella period och klicka OK (endast SGF kan skapa nya giltighetsperioder).

OBS... Endast SGF kan ta bort ett giltigt introduktionskort. Vill du ångra en sparad registrering måste du kontakta Klubbsupporten för att ta bort den felaktiga registreringen.

En person kan inneha flera kort. Då visas en rad för varje giltigt kort i formulär Introduktionskort.
En person kan enbart ha ett giltigt kort av varje korttyp och giltighetsperiod.

Information om introduktionskort i tidbokningen Visa

När man bokar in en person som har introduktionskort visas vilken typ av kort personen har i kolumnen I/U i starttidsschemat.

I nedan bild för en person med ett kort av typen Utmärkelse.
Nedan markering visas på samtliga golfklubbar i Sverige.

I nedan bild för en person med ett kort av typen Distriktsintroduktionskort.
Nedan markering visas på samtliga golfklubbar i det egna distriktet.

 

Introduktionskort och utmärkelser på personbilden Visa

Utskrift av introduktionskort på Min Golf Visa

På Min Golf kan golfspelaren skriva ut sitt introduktionskort/utmärkelse  under menyvalet Mina inställningar » Mitt medlemskap och spel.

 Så här ser de olika korten ut.