Senast uppdaterad:

Skriv ut

Introduktionskort

Varje år tilldelas personer så kallade introduktionskort av SGF. SGF kan registrera dessa kort så de syns i tidbokningen i GIT och korten kan även skrivas ut på klubbarna.
En klubb kan registrera introduktionskort för två funktionärer, Club president resp Club board member.

Varje år tilldelas personer så kallade introduktionskort av SGF varav ca 1000 st är till golfklubbarna. SGF och klubbar kan registrera introduktionskorten direkt i GIT. Typ av introduktionskort visas som information i bokningsbilden.

Person som ska ha ett introduktionskort måste finnas registrerad med Golf-ID i GIT.
Klubben kan skriva ut registrerade introduktionskort, på samma sätt som HCP-korten. Via Min Golf kan personer med introduktionskort själv skriva ut ett introduktionskort på papper (liknande HCP-bevis).

Typer av introduktionskort Visa

Det finns tre typer av introduktionskort.

Norden = N (Grå) - är giltiga i norden och ges bl.a. till Golfklubbarna (2 st. per klubb) och förbundsstyrelse
Sverige = S (Blå) – är endast giltiga i Sverige
Sverige Hedersmedlem = SH (Gula) – är giltiga i Sverige och ges till personer som är ständiga
medlemmar, som fått utmärkelsen guldmärke, guldklubba, elitmärke eller silvermärke.
Varje introduktionskort kopplas till en roll och ett tidsintervall.
Följande roller finns på klubbnivå: Club president och Club board member.

 

Hantering av introduktionskort i GIT Visa

I GIT finns fyra funktioner som hanterar introduktionskorten.
Klubben kan bara lägga in korttyp Norden för ordföranden och för ytterligare en styrelsemedlem.  

  • Club president
  • Club board member

Alla övriga korttyper och roller läggs in av SGF.

Välj menykommando Register » Introduktionskort för att skapa eller visa  introduktionskort av dessa två typer. Följande dialogruta visas.

 

Klubbens egendefinierade introduktionskort visas automatiskt på klubbnivå. På SGF-nivå kan urval göras på klubb, korttyp och roll, där finns även alla övriga roller som kan tilldelas.

För att skapa ett nytt introduktionskort, fyll i Golf-ID eller sök personen.  Markera aktuell person klicka Välj.
Välj aktuell Korttyp, Roll och Giltighetstid och klicka Lägg till.
Klicka knappen Spara längst ner för att skapa det nya introduktionskortet.

Klubben kan förlänga befintliga kort genom att markera aktuella kort eller knappen Markera alla och klicka knappen Ny period. Välj nästa aktuella period och klicka OK (endast SGF kan skapa nya giltighetstider).

OBS... Endast SGF kan ta bort ett giltigt introduktionskort. Vill du ångra en sparad registrering måste du kontakta SGF-administratör eller GIT-supporten för att ta bort den felaktiga registreringen.

En person kan inneha flera kort. Då visas en rad för varje giltigt kort i formulär Introduktionskort.
En person kan enbart ha ett giltigt kort av varje korttyp och giltighetsperiod.

Information om introduktionskort i tidbokningen Visa

När man bokar in en person som har introduktionskort visas vilken typ av kort det gäller i kolumnen IK i bokningsschemat samt i tooltipen för aktuell person.

Typ av kort N, SH eller S visas i kolumnen IK och i tooltipen.
Söker man fram information om en spelare visas typ av introduktionskort och roll i personbilden.

Utskrift av introduktionskort på klubben Visa

Man kan även skriva ut ett introduktionskort på klubben, på liknande sätt som HCP-kortet.

Sök fram personbilden för aktuell person och välj fliken kort, där finns information om alla introduktionskort för aktuell person. Klicka knappen Skriv ut för att få en papperskopia.

På Min Golf skrivs det ut under menyvalet Mina uppgifter.

Så här ser ett introduktionskort ut i utskriven form: