Tillbaka till releaser

Release 12 mars 2024

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nu flyttar ytterligare funktionerna till nya GIT, där Introduktionskort och spelaridentifikation är några av dem. Dessutom lanseras en helt ny GIT Partnerbokning som ersätter den tidigare Min Golf Företag. För gruppbokningar introduceras även flera nya och användbara funktioner.

Introduktionskort

Resterande funktionaliteten av Introduktionskort från GIT klienten flyttas till nya GIT.
Läs mer här om Introduktionskort för klubben.
Läs mer här om Introduktionskort för distriktet

Inställningar för Spelaridentifikation

Resterande funktionaliteten från GIT klienten migreras till nya GIT.

NY! GIT Partnerbokning

MinGolf Företag ersättas med en ny bokningsportal för era partnerbokningar. Den följer samma design som starttidsschemat i GIT och utökas med funktionalitet för att kunna boka uthyrningsartiklar.

Bokning, Gruppbokning & Starttidsschemat

Div. uppdateringar av befintliga funktioner, nyutveckling och buggrättningar. Mer detaljer under vinter.

Stängs i GIT klienten (gamla GIT)

Kapitalinsatser (Person & Företag)
Bana Hål & Slinga.
Inställningar administration - klubbgrupper, ålderskategorier, medlemskategorier och kötyper.