Senast uppdaterad:

Skriv ut

Mapping Industries

Mapping Industries är leverantör och har utvecklat system för inmätning och banvärdering
tillsammans med SGF. Kartdatan kan dessutom användas av SGF:s bankonsulenter och klubbar
som ansluter sig till GolfEcoSystem för effektivare skötsel och drift, baserad på uppdaterad
kartdata. Under kundportalen https://www.livegis.com kan då klubbar ladda ner programvara och
sin bandata.

Mapping Industries erbjuder också tilläggsprodukter och tjänster baserat på kartdatan som digitalt
scorekort, banguides app, webpresentation och andra moderna verktyg för att hjälpa driva er
anläggning framgångsrikt.

Kontaktuppgifter

Mapping Industries AB, Org.nr: 556688-4275
Törnrosvägen 23
593 43 VÄSTERVIK
Kontaktperson: Johan Nissvik, 070-777 62 29

info@mappingindustries.com

Läs mer på:
www.mappingindustries.com • www.livecaddie.com • courses.livecaddie.com