Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ekonomi

Här hittar du administrationen för bl.a. artiklar och avgifter, dels upplägg men det är även här du söker fram olika artiklar och avgifter som är upplagda på klubben. Det är även härifrån som Faktureringen genomförs och fakturaunderlag skapas som sedan exporteras över till ert Ekonomisystem.