Senast uppdaterad:

Skriv ut

Registrera roller

Ett distrikt kan lägga in distriktsunika rollbeteckningar för funktionärer på distriksnivå t.ex. lagledare. Dessa roller används av klubbarna i distriktet.

Registrera roller på distriktet (som användas av klubbarna)

Varje distrikt kan skapa sina egna rollbeteckningar för olika lagledare och andra funktionärer som inte finns med bland dem fördefinierade rollerna för ett distrikt.
Dessa roller kan användas av klubbarna inom det egna distriktet.

Logga in på distriktets organisationsenhet.

Med menykommandot Register » Administration » Roller kontaktpersoner » visas en dialogruta där man kan skapa distriktsunika rollbeteckningar.

 

Rollerna visas i listan över roller i bilden med kontaktpersoner, när man är inloggad på resp klubb.

När man är inloggad på en vanlig klubb visas även de kontaktpersoner som är registrerade på distriktsnivå. Även rapporterna på klubbnivå innefattar distriktets kontaktpersoner.
Samma gäller Min Golf där både klubbens och distriktets kontaktpersoner visas. Det är endast personer upplagda av den egna klubben som visas.