Senast uppdaterad:

Skriv ut

Rapportscenarios

Nedan finns några scenarios och exempelrapporter med parametrar- och filterval som du kan ta ut för din klubb:

Scenario 1 - Tävlingskommittén vill ha ut en lista av herrar till H60 seriespelet 2022 baserad på HCP och ålder.

Scenario 2 - Klubbchefen efterfrågar statusen på alla fakturerade kontra aktiverade avgifter från årsskiftet till dagens datumet samt veta beloppet på obetalda avgifter.

Scenario 3 - Kolla statusen på en medlems aktiva kapitalinsatser inför eventuella återbetalning.

Scenario 4 - Kansliet har skapat en kampanj för att locka tillbaka fd. medlemmar med utträde det senaste året och som inte har en ny hemmaklubb registrerad under deras Personbild.

Scenario 5 - Ta fram medlemsnoteringar inför årsfaktureringen.

Scenario 6 - Ta fram medlemmar som inte har ett giltigt medlemskap.

Scenario 7 - Ta fram en lista av underåriga som saknar vårdnadshavare.

Scenario 8 - Ta ut en lista på uthyrda skåp samt skåpnummer

Scenario 1 Visa

Tävlingskommittén vill ha ut en lista av herrar till H60 seriespelet 2022 baserad på hcp och ålder

Globala filter: Avgränsning - Specifik
Filter:
Ålder från 60 -69
HCP Från 20 till +8 
Kön: Man

Flik: Person- & Kontaktinformation
Fält:
HCP
Ålder
Spelarkategori
E-postadress

Sub-filter:
Land Sverige

Scenario 2 Visa

Klubbchefen efterfrågar statusen på alla fakturerade kontra aktiverade avgifter från årsskiftet till dagens datumet samt veta beloppet på obetalda avgifter

Globala filter: Avgränsning - Alla
 
Flik: Artiklar & avgifter
Fält:
Artikeltyp
Avgiftsnamn
Status
Faktureringsdatum
Grundpris
Totalpris

Sub-filter:
Datum från 2022/01/01 till Idag

Scenario 3 Visa

Kolla statusen på medlemmens aktiva kapitalinsatser inför eventuella återbetalning.

Globala filter: Avgränsning - Enskild person

Flik: Kapitalinsatser
Fält:
Artikelnamn
Belopp
Status
Ägarenamn
Datum (ägarebyte)

Sub-filter:
Kapitalinstatstyp
Spelrätt
Lån till klubb
Aktie

Scenario 4 Visa

Kansliet har skapat en kampanj för att locka tillbaka fd medlemmar med utträde det senaste året och som inte har en ny hemmaklubb registrerad under deras Personbild.

Globala filter: Alla

Flik: Medlems- & klubbinformation
Fält:
Utträdesdatum
Utträdesorsak
Hemmaklubb
E-post

Sedan filtrera bort i Excelfilen:
Kolumn Hemmaklubb - Alla klubbar förutom tomma

Scenario 5 Visa

Ta fram medlemsnoteringar inför årsfaktureringen

Årsfaktureringen närmar sig, klubben har haft ett medlemskapserbjudande under hösten, vilket innebär att personerna som tecknat upp sig har förbetalt årsavgiften för kommande året. För att undvika att dessa personer åker med i årsfaktureringen med övriga medlemmar, behöver vi nu ta reda på vilka dessa personer är. En förutsättning för att vi ska kunna söka upp personerna, behövs notering vara gjord på respektives persons personbild.

Globala Filter: Alla

Flik: Medlems- & klubbinformation
Fält:
Noteringar

I Excelfilen filtrera i kolumnen Noteringar efter bestämd angivelse.

Scenario 6 Visa

Ta fram medlemmar som inte har ett giltigt medlemskap
Löpande under året kan de vara bra att kontrollera klubben inte har medlemmars vars Giltigt t.o.m. datum (för sitt medlemskap) har slutat att gälla.

Globala Filter: Alla

Flik: Medlems- & klubbinformation
Fält:

Medlemskap giltig t.o.m

I Excelfilen filtrera i kolumnen Medlemskap giltig t.o.m, se efter om någon saknar datum alternativ har en tidigare giltig tom än klubbens ordinarie slutdatum för medlemskap.

Scenario 7 Visa

Ta ut en lista av underåriga som saknar vårdnadshavare

Globala filter: Avgränsning - Specifik
Filter:
Ålder från 0 - 18

Flik: Person- & Kontaktinformation
Fält:
Vårdnadshavare

I Excelfilen filtrera i kolumnen Vårdnadshavare för att visa alla "Tomma" fält. 

Scenario 8 Visa

Ta ut en lista på uthyrda skåp samt skåpnummer

Flik: Artiklar & avgifter
Fält:
Artikeltyp, Avgiftsnamn, Status

I Filter väljer du de artiklarna som är kopplade till klubbens skåp.