Senast uppdaterad:

Skriv ut

Min Golf & Bokningsapp

GIT-systemet är utvecklat för att dra nytta av kraften och tillgängligheten med Internet. Grundtanken har hela tiden varit att kunna boka tider och anmäla sig till tävlingar på Internet.

Medlemmarna kan också uppdatera sina egna uppgifter och registrera handicapronder på Internet.
GIT-systemet innehåller funktioner för att automatiskt publicera deltagar-, start- och resultatlistor för tävlingar på Internet.
Golfguiden som ligger på www.svenskgolf.se hämtar automatiskt information från GIT-systemet. Webb-adressen är http://www.svenskgolf.se/golfguiden/

Internet och integriteten

I GIT:s medlemsregister finns en märkning om en person inte vill att hans/hennes namn skall visas på start- och resultatlistor.
Man kan ändra denna märkning via Min Golf eller kontakta klubben så kan de ändra märkningen i GIT-klienten.

 

Svaret på frågan lagras i GIT:s medlemsregister. Kansliet kan i efterhand ändra denna inställning i GIT i fältet PUL.

Om man inte godkänner att namnet publiceras på Internet visas ordet Anonym i stället för namnet i listorna.
Om en golfare inte vill att sitt namn skall visas på deltagar-, start- och resultatlistor kan man själv gå in på Mina uppgifter på Min Golf och ändra den här inställningen.

Läs mer om hantering enligt PUL under rubrik Medlemshantering » Sekretess PUL mm ».
Läs mer om Regelverket för behandling av personuppgifter i GIT här.
Läs  även Allmänt om Internet och GIT».

Publicering på webben.

Hur man publicerar olika uppgifter på webben beskrivs under respektive funktion.

Klubbinformationen som visas på Min Golf och som finns med på e-post som skickas från bokningen och tävlingar har samlats på sidan  Klubb och Webbinfo.

Min Golf

Min Golf är det webbgränssnittet som vänder sig till den vanlige golfaren. På Min Golf finns det en Lathund i PDF-format som den ovane användaren kan läsa. Det finns också ett PDF-dokument som är strukturerat på samma sätt som lathunden men som innehåller detaljerade instruktioner för hanteringen på Min Golf.
Se även rubriken Min Golf ».

Min Golf Företag

Det finns en speciell inloggning till Min Golf som riktar sig till företag t.ex. Hotell, turistbyråer etc. Här kan företagen boka tider åt sina kunder. Läs mer på sidan Företag » Min Golf Företag ».

GIT API

GIT API är ett separat program som den programmeringskunnige administratören kan använda för att skapa egna funktioner med koppling till databaserna i GIT, se rubriken GIT API för mer information.

Länkar


Tidbokningsinformation beskrivs under Spel

 Information till Golfguiden beskrivs under Klubb och webbinformation  » Golfguiden »