Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kontaktuppgifter i GIT

Det är viktigt att alltid ha aktuella uppgifter om varje person, adress och telefonuppgifter mm. Varje medlem kan ändra sina egna uppgifter själv via Min Golf, så informera medlemmarna om den möjligheten.

Personuppgifter

 

 

Här hittar du För och Efternamn på personen och kan även ändra dessa uppgifter om det är en medlem. Du ser också Golf-ID och födelsedata. Under dessa uppgifter står det "Personnummer: Finns" som upplysning, om man har registrerat med personnummer. Klubben kan aldrig visa eller ändra en persons personnummer när det en gång har registrerats.

För att rätta eventuellt felaktiga personnummer, kontakta Klubb-supporten. Om det inte finns något personnummer visas ett fält där det finns möjlighet att komplettera med det.

Personens Golf-ID sätts automatiskt av systemet det visas uppe till vänster på Personbilden. Golf-ID består av födelsedatum + ett löpnummer som skiljer alla personer med samma födelsedatum.

Du kan registrera 2 telefonnummer och e-post adresser. Ange vilken som ska vara Primär genom att bocka i rätt ruta. Du kan även registrera 2 olika adresser för varje person, bostadsadress eller en alternativ adress. Viktigt att bocka för den adress som skall vara fakturaadress i rutan Faktura längst till höger.

OBS! Det är viktigt att ha rätt epost-adress till medlemmarna. Då kontakten mellan klubb och medlemmarna ofta sker via mail t.ex. GIT e-post som hämtar uppgifterna här.

Om personen vars e-postadress har ändrats har ett användarkonto och en tidigare registrerad e-postadress skickas ett e-postmeddelande till den tidigare e-postadressen med följande information:
• Att en ändring av e-postadressen har utförts.
• Namn på den person som har utfört ändringen.
• Den tidigare och nu aktuella e-postadressen.
• För att kunna ändra en e-postadress måste du vara tilldelad ett uppdrag som inkluderar denna specifika systemrättighet.
En persons e-postadress kan bara ändras om personen själv inte har uppdrag att ändra eller om personen endast har uppdrag på den organisationsenhet som du är inloggad på.
Om du inte kan ändra e-postadress trots att du har behörighet i GIT,  be i första hand personen ändra adressen själv via MinGolf och i andra hand kontakta Klubbsupporten.

Personer med skyddad identitet.

Det är möjligt att lägga upp personer med skyddad identitet i GIT. Klubben behöver skicka in en begäran till klubbsupporten som kommer att hjälpa till med processen. Du kan läsa mer här om vad som gäller för skyddad identitet.