Senast uppdaterad:

Skriv ut

Klubbgrupper i GIT

För att styra avgifter m.m för sammarbetsklubbar kan man skapa en. klubbgrupp till vilken man knyter ett urval av golfklubbar.

Greenfee och vissa andra avgifter kan variera beroende på vilken klubb spelaren är medlem i.

För att göra det enklare att hantera dessa avgifter finns funktionen klubbgrupp.
Genom att skapa olika klubbgrupper kan du styra avgiftsreglerna för ex. greenfee. Klubbgruppen finns med i urvalet för avgiftsregel för att justera kostnader för spelare från specifika klubbar.

Man kan lägga in Danmark, Finland och Norge som en klubbgrupp, vilket gör att man kan styra avgifter för danska, finska och norska spelare.
Välj distrikt = Norden och välj därefter Danska, Finska och/eller Norska klubbar.

Observera att klubbgrupper för Danmark. Finland och Norge enbart fungerar på avgifts- och rabattregler.

Skapa klubbgrupp Visa

Klubbgrupper ligger under Inställningar -Administration och fliken klubbgrupper.

Ett fönster visas som listar befintliga klubbgrupper. Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna.

Du skapar en ny klubbgrupp genom knappen Skapa en ny klubbgrupp, eller redigera en befintlig med hjälp av pennan.

 

Ge klubbgruppen ett Namn och en Beskrivning. Klicka på lägg till klubbar om det är en ny klubbgrupp eller redigera klubbar om du vill redigera i en befintlig grupp.  I fältet klubbar söker du fram de klubbar som skall ingå i aktuell grupp. Du kan söka på Klubbnummer, Distrikt eller Klubbnamn. I distriktsfältet väljer du bland befintliga distrikt.


När du hittat aktuell klubb markerar du klubben som då hamnar i rutan ovanför med de klubbar som ingår i klubbgruppen. Klicka på spara när du lagt till aktuella klubbar.

Medlemsstatus

Du tar hänsyn till medlemsstatus när du definierar en klubbgrupp. Ta bort bocken för den eller de medlemsstatus som inte skall ingå i klubbgruppen.

Du har möjlighet att exkludera exempelvis medlemmar med status Passiv och/eller Aktiv greenfeemedlem från en klubbgrupp. Om du sedan använder klubbgruppen för att ge rabatt på en greenfee, tänk då på att  passiva och greenfeemedlemmar från klubbar i klubbgruppen inte kommer att få den rabatterade greenfeeavgiften. 

Ta kontakt med klubbarna du samarbeta med för att dubbelkolla att deras medlemmar som ska få rabatten på din klubb har den/de medlemsstatus som du har angett för klubbgruppen.

Användning av klubbgrupper

Du kan använda "Urval Klubbgrupp & ålderskatergori" när du definierar avgifter och reservationsregler för tidbokningen.
Är den egna klubben med i klubbgruppen gäller regeln även för klubbmedlemmarna annars inte. Gäller både avgiftsregler och reservationsregler.

Kontroll att medlemskap är giltigt för klubbgrupp

När spelaren bokar en starttid kontrolleras regler för klubbgrupp och medlemsstatus samt att personen har ett GILTIGT medlemskap i sin klubb. Det gäller både för avgiftsregler och bokningsregler.

Medlemsstatus Aktiv Plus

Denna status används för att skapa klubbgrupper som bildar ett klubbsamarbete. Använd denna status på de medlemskapskategorier som skall ha fritt spel eller rabatterad greenfee i ett speciellt klubbsamarbete.

 

Radera klubbgrupp Visa

För att ta bort en klubbgrupp, klicka på sopptunnan. Om det finns regler kvar kopplade till klubbgruppen måste du först ta bort dem innan du kan radera gruppen.

Om det finns regler, kan du ladda ner en lista över dem först. När reglerna är borta, kan du radera klubbgruppen.