Senast uppdaterad:

Skriv ut

Extern OoM

Beskrivning av hur man kan använda en Order om Merit lista som skapats av t.ex. förbund eller distrikt

Det går att göra en Order of Merit tillgänglig för andra klubbar. Vilket innebär att tävlingar som spelas på olika klubbar kan kopplas till en och samma OoM. Vissa distrikt använder sig av den här lösningen. 

OoM administreras från Klubben som skapade OoM. För att föra över resultatet (från extern klubb) till OoM behöver du vara inloggad på klubben som skapade OoM.

Skapa en extern Order of Merit lista

Logga in på det distrikt eller förbund som skall vara ägare till OoM-listan, och skapa en ny OoM-lista som vanligt.

När den nya OoM-listan har sparats, skall man gå in och redigera den nya listan och markera alternativet Öppen för externa resultat.

OBS! Kryssrutan för externa resultat är endast tillgänglig när man redigerar en befintlig OoM-lista.

Markera aktuell OoM-lista och välj REDIGERA under pilen längst till höger.

Koppla Extern OoM till en tävling

Logga in på den klubb där tävlingen spelas och koppla tävlingen till den tidigare skapade externa OoM-listan. Alla externa OoM-listor visas för alla klubbar automatiskt.

De OoM-listor som är öppna för externa resultat visas med OoM-ägaren inom parentes efter namnet, i detta exempel Svenska Golfförbundet.
För vanliga OoM-listor visas inte ägaren av listan.

Hämta in resultat till en extern OoM-lista

Endast den som är ägare till en extern OoM kan hämta in resultat från en kopplad tävling.

Logga in på klubb/distrikt/förbund som är ägare till OoM.

 

Klicka på länken Tävlingslista för att visa de tävlingar som är kopplade till den aktuella OoM.

Välj aktuell tävling och klass och klicka på pilen längst till höger för att visa deltagarna.

Klicka på ÖVERFÖR för att hämta in resultaten och uppdatera OoM.