Senast uppdaterad:

Skriv ut

Snabbanmälan i Lagtävling

Funktionen Snabbanmälan är smidigt ifall du skall lägga in ett nytt lag alternativt lägga in en ny spelare (räknas som tillgänglig spelare). Några saker är bra att känna till när de handlar om just Snabbanmälan vid en lagtävling.

Skapa ett komplett lag i Lagtävling

Om vi vill via snabbanmälan lägga in ett komplett lag till tävlingen.
Lägg till spelarna man vill skall ingå i laget, systemet lägger per automatik in spelarna i samma lag. Se till att spelarna som skall spela i samma lag ligger under rubriken nytt lag, då spelarna får en grön ruta bredvid sitt namn innebär att laget är komplett. Genom att klicka på Spara eller Verkställ så läggs laget in i tävlingen.

Om vi vill lägga till en enskild deltagare i lagtävlingen via snabbanmälan (t.ex. spelare skall läggas in i ett befintligt lag).
Skriv in Golf-ID och lägger till spelaren, spelaren hamnar då under Nytt Lag. Vi behöver då flytta upp spelaren till rubriken Inget lag (vilket innebär att spelaren inte har någon koppling till något lag utan spelaren läggs till som Godkänd deltagare). Då finns spelaren tillgänglig för övriga lag via funktionen Byt spelare.

Lag består enbart av en spelare Visa

När du anmäler via Snabbanmälan i en lagtävling ska man vara uppmärksam på om vi skall lägga till en spelare i tävlingen eller om man vill skapa ett nytt lag. När du har sökt fram en person och klickat LÄGG TILL så skapas ett nytt lag (se rubriken ovanför spelaren som vi la till).
Då laget enbart innehåller 1 spelare visas därför en röd ruta vänster om namnet pga. "laget" innehållande endast 1 spelare vilket innebär att laget inte är komplett.

Om vi nu skulle välja att Spara alternativt Verkställa trots att laget enbart innehåller en spelare, så skapas ett nytt lag.

OBS... De nya laget som är skapat ligger under Lagöversikt och i fliken Ej Kvalificerade pga. för få deltagare.

Genom att välja alternativet radera lag, men behåll spelare. Då finns spelaren som ingick i laget fortfarande kvar som Godkänd deltagare (men har ej någon koppling till ett lag).