Senast uppdaterad:

Skriv ut

Personrapporter

I den personrapportsfunktionen kan du skapa, spara och dela egna uttagslistor utifrån självvalda urvalsparametrar som finns i GIT. Uttagsfilen laddas ner i Excel (.xls) format till din mapp ”Hämtade filer”.
Kom ihåg att personrapporter är en matrikelfunktion och handlar inte om statistik.

För-och efternamn samt Golf-ID tas ut per default och går ej att välja bort.
Max 25 urvalsparametrar får väljas samtidigt. Detta av prestandeskäl samt att du ska få ut en datamängd som går att arbeta med.

Exempel på personrapporttyper som går att skapa:
- Matriklar
- Avgiftsrapporter
- In- och utträdesrapport
- Handicaplistor
- Kapitalinsatser

Under menyn till vänster hittar du några rapportscenarios med exempel på parameterval som du kan använda på din klubb.

OBS! Urvalsparametrar som tidigare har använts för att ta ut rapporter om Tidningsmottagare samt Handicaprevision finns inte med här. Vill du ta ut en fördefinierad handicaprapport ska du kolla Årlig Handicaprapport WHS under menyn Rapporter i GIT.

Det finns fortfarande möjlighet att skriva ut olika typer av etiketter för brevutskick och exempelvis badgeetiketter i gamla GIT.

Rapportfunktionens struktur Visa

I det nya gränssnittet är urvalsparametrarna grupperade i fyra huvudrapportområden. Du kan välja urvalsparametrar från olika områden men varje område skapar en rapportflik för sig i Excel. Ordningen du väljer parametrarna definierar inte i vilken ordning kolumnerna kommer att visas i Excel. 

Person- & kontaktuppgifter

 

Medlems- & klubbinformation

 

Artiklar & avgifter

Kapitalinsatser

 

Globala urvalsfilter (avgränsning)

Det globala filtret gäller för alla huvudområden och möjliggör att du kan förfina ditt datauttag med följande parametrarna:

 ·        Alla
   o   
Används om du vill ta ut information på alla medlemmar

  ·        Specifik

·        HCP från, HCP till

·        Kön (man, kvinna)

·        Intervall - Ålder från (högst), Ålder till (lägst)

o   Används om du vill ta ut information mellan ett visst åldersspann. Går ej att kombinera med Ålderskategori.

·        Ålderskategori

o   Klubbens alla upplagda ålderskategorier samt SGF-kategorierna. Går ej att kombinera med åldersintervall.

Har din klubb många ålderskategorier kan du också skrolla upp och ner till höger i filtret om du inte ser alla i listan på din skärm.

 ·        Enskild person
o   
Används om du vill ta ut information relaterad till en specifik person
o   Går ej att låta vara blankt 

Sub-filter per urvalskategori

Längst ner under urvalsparametrarna i varje huvudområde finns det en extra filterfunktion som bara gäller för det området som är aktiv. 

Person- & kontaktuppgifter

Medlems- & klubbinformation

Klubbens alla medlemskapstyper kan filtreras.

Artiklar & avgifter

Filtrera alla avgifters giltigt från datum mellan följande datumsintervall som bestäms av Datum från & Datum till.

 

Kapitalinsatser

Klubbens alla kapitalinsatser samt kapitalinsatstyp kan filtreras.

Sammanfattning

Urvalsparametrarna samt urval i det globala filtret och sub-filter visas i en sammanfattningsruta på höger sidan. Möjligheten också finns att rensa alla urval med Avbryt-knappen samt spara parametervalen till din landningssida.

 

Du kan se alla filtreringsdetaljer genom att klicka på Se detaljer.