Senast uppdaterad:

Skriv ut

GPB - Förstasida

När ett företag loggar in i GIT Partnerbokning med sitt partnerkonto (WX-konto = användarnamn och lösenord) man fått tilldelat visas ett förenklat starttidsschema.Förstasidan visar den klubben och banan/banorna man har inloggningskonto för samt dagens aktuella starttidsschema för klubben.

Företaget loggar in på https://gitonline.se/partner-booking/#/

Användaren kan lägga till ytterligare ett starttidsschema genom att klicka på Lägg till starttidsschema. OBS! Default vyn är bara ett starttidsschema. Till skillnaden från starttidsschemats inställningar i GIT sparas inte vyn. Vid ny inloggning ska användaren lägga till det andra schemat igen vid behov.

Om man har inloggningskonto på flera klubbar väljer man klubb och bana i droplistan. Klubbarna listas i bokstavsordning.

Man kan bara välja den eller de klubbar man har fått auktorisation till av respektive golfklubb och användaren ska kontakta sin klubb gällande frågor kring boknings- och reservationsregler samt max antal bokningar som tillåts på spelrättigheten (om företaget har en aktiv Spelavgift Partners).

Välj datum genom datepickern och klicka på en ledig tid och Skapa bokning för att öppna upp bokningsfönstret - Se GPB Boka & hantera starttider.

Legendförklaring 

Till höger klickar man på "i"-ikonen för att öppna legendförklaringen för färger och ikoner som finns i starttidsschemat.