Senast uppdaterad:

Skriv ut

Redigera artiklar och avgifter

Nya fält som går att redigera:

  • Köpevillkor - visas för köparen på Min Golf. Malltexter finns här på Onlinehjälpen för er att kopiera in på era resp. artiklar. se här »
  • Information kring, kontonummer, kostnadsställe och vald Säljorganisation.
  • Information kring förfallodatum. Du fyller i datum, markerar kryssrutan och fyller i din text. Antal dagar som kan anges i "När förfallodatumet passerat" läggs på det datum du angett som förfallodatum, när det är passerat.
  •   Ex. Du anger Förfallodatum: 2022-01-31. och i antal dagar anger du 10 dagar. När du lägger på en avgift på en medlem senare under säsongen så ex. 2022-05-01, så kommer förfallodatum vara 2022-05-10 på spelarens avgift.

I övrigt är det samma information som idag finns tillgängligt att redigera på artiklar och avgifter i gamla GIT.