Senast uppdaterad:

Skriv ut

Flytta och kopiera bokning i GIT

Flytta en bokning kan du göra på två sätt.

  1. Direkt i starttidsschemat via drag & drop
  2. Markera bokningen och via ikonen Flytta bokning  fönstret Flytta spelare öppnas

Kopiera en bokning och via ikonen Kopiera bokning ➢ fönstret Kopiera spelare öppnas.

När du flyttar en bokning, visar tooltipen spelarnas ordning för att du ska flytta rätt spelare om inte hela gruppen ska flyttas


Vid flytt av bokning, antingen via drag & drop eller via ikonerna för flytta och kopiera bokning, får du upp meddelandet om att flytt av starttid kan innebära prisförändringar.

Om prisförändringar finns får du upp det gamla priset och det nya priset och kan välja att godkänna eller ej den nya prisförändringen.


Värdejustering kan göras på medlemmar med spelavgift credits
Prisjustering kan inte göras på betald greenfee.
Prisjustering kan göras på greenfee om det är helt obetald,
Om andra artiklar (ex. golfbil och förbokningsavgift) är betalda men greenfeen obetald, så kan prisjustering göras på greenfee.

Flytta bokning i starttidsschemat med drag & drop Visa

Du kan flytta en bokning direkt i starttidsschemat via drag & drop.

1. Markera de spelare du vill flytta i en bokning. Det gör du genom att klicka på varje spelar direkt i schemat. Spelaren får då en svart markerad ruta.

2. Ta tag i valda spelare och dra dem till den starttid du vill flytta till och släpp dem där. När du släpper bokningen blir den turkos.

3. Meddelande visas med fråga om du vill flytta spelarna och varnar om att flyttet kan innebära ev. prisförändringar.

Exempel, starttiden ska flyttas från 08:30 till 10:40

 

 

Flytta spelare via ikonen flytta bokning Visa

Markera starttiden i starttidsschemat-

Klicka på ikonen Flytta bokning fönstret flytta spelare öppnas.

Starttiden är markerad med en svart ruta. 

Du kan välja klubb, bana och datum för att visa schemat.
Välj vilken starttid spelarna ska flyttas till och markera den. Spelaren blir nu turkos.

Välj att godkänna, om önskat, ev. prisjusteringar och klicka på Flytta.
Klicka på varningstriangeln på knappen flytta för att se eventuella informationsmeddelanden.
Bokningsmail skickas till spelarna.

Exempel, starttiden ska flyttas från 08:30 till 09:40

 

Kopiera spelare via ikonen kopiera spelare Visa

Markera starttiden i starttidsschemat.

Klicka på ikonen Kopiera bokning  fönstret Kopiera spelare öppnas.

Starttiden är markerad med en svart ruta. 
Välj klubb, bana och datum och det visas det schemat.
Välj till vilken starttid som spelarna ska kopieras och markera den tiden. Spelaren blir nu turkos.

Klicka på Kopiera. Klicka på varningstriangeln på knappen kopiera för att se eventuella informationsmeddelanden.
Bokningsmail skickas till spelarna.

Exempel, starttiden som ska kopieras är 12:48 och ska kopieras till 14:03.