Senast uppdaterad:

Skriv ut

Behörighetsroller detaljer

Sidan uppdateras fram till 2023-09-12

Följande behörighetsroller finns:

 • GIT Super user ….. Rollen Default_klubb har ändrat namn. Den här rollen bör Klubbchef/VD ha

 • Ansvarig i kommittee Läsbehörighet person.

 • Greenkeeper/banarbetare Kan se passerat och framtida bokningsläge på statistik.golf.se. Kan skapa startförbud i GIT.

 • Greenkeeper/banarbetare/restaurang Kan se passerat och framtida bokningsläge på statistik.golf.se

 • HCP-kommittee Kan administrera person inkl HCP samt ta ut HCP-rapporter, kan lägga till person men inte ta bort person

 • Junioradmin Kan administrera juniorernas nyckeltal. Kan läsa person. Kan administrera HCP

 • Juniorkommitté Kan administrera juniorernas nyckeltal. 

 • Kansli Kan göra allt i GIT förutom att lägga upp behörighet

 • Kansli ekonomi Kan administrera person och alla menyval under Ekonomi

 • Kommittee Läsbehörighet person,

 • Ordförande/styrelse Har läsbehörighet till en hel del.

 • Partner (admin) Administrera och läsa Partners, kan användas för ideella  i en marknadsgrupp.

 • Reception inkl. HCP Kan boka, administrera person inkl HCP och ta ut transaktionslistan, TV-visning samt GIT tävling

 • Reception (endast bokning) Kan boka på starttids-och artikelschemat samt läsa person. Enklare version än ovan.

 • Starter/Golfvärd (ank.markera) Kan se schemat, spelarna som ingår i starttiderna och ankomstmarkera

 • Starter/Golfvärd Enbart se schemat och spelarna som ingår i starttiderna

 • Tävlingsansvarig Har tillgång till allt i GIT Tävling. Kan skapa startförbud i GIT.

 • Tävlingsledare Har tillgång till allt i GIT Tävling. Kan inte skapa startförbud i GIT.

 • Vice super user Har tillgång till allt i GIT, om klubben/distriktet vill ha fler än 3 personer som är super users.Kan lägga till behörigheter"

 

Detaljerat innehåll av rättigheter för varje behörighetsroll Visa

På följande länkar hittar du de rättigheter som varje behörighetsroll innehåller.

 Nya behörighetsroller i GIT del 1 pdf,

Nya behörighetsroller i GIT del 2.pdf

Behörighetsroller i GIT del 1 excel.xlsx

Behörighetsroller i GIT del 2 excel.xlsx