Senast uppdaterad:

Skriv ut

Förbokningsavgift

Information om hur man kan använda förbokningsavgifter och vilka inställningar man skall göra för att använda funktionen, samt några typiska exempel.

Man kan använda en förbokningsavgift vid tidsbokningen för att antingen påföra en kostnad vid förbokningar eller att rabattera en greenfee vid t.ex. långa förbokningar och betalning i förskott.

Förbokningsavgiften kan alltså både vara positiv och negativ. Man definierar avgiften som en vanlig avgift med avgiftsregler för att styra avgiftens storlek samt hur långt i förväg en bokning skall göras, för att förbokningsavgiften skall påföras.

 

Aktivera förbokningsavgift Visa

Under Inställningar och klubb-och webbinställningar aktivera du Förbokningsavgiften.

Har man aktiverat förbokningsavgift påföres den även vid tidbokningar på Golfterminal och i Nya GIT.

Man behöver alltså inte använda funktionen webbetalning för att kunna utnyttja förbokningsavgifter.

Definition av förbokningsavgift Visa

Förbokningsavgifter definieras på samma sätt som andra avgifter, man skapar en ny avgift med artikeltypen = Förbokningsavgift och en lämplig Artikelgrupp.

Man kan sätta avgiften som "Ej systemval" om man bara vill använda förbokningsavgiften "manuellt" i receptionen. Det går nu också att ange om förbokningsavgiften gäller bokningar via alla kanaler eller enbart vid Webbokningar på Min Golf.
Det finns tre underflikar för att definiera förbokningsavgiften.

Spelrättighet

Bokade system

Avgiftsregel

Med hjälp av avgiftsregler anger man olika avgifter t.ex. beroende på hur långt i förväg man bokar en tid, på fliken Avgiftsregler anges reglerna.
På fliken Bokande system bockar man för de system som förbokningsavgiften skall gälla för.

Man måste också ange på vilken eller vilka banor man tillämpar förbokningsavgift på fliken Spelrättighet. På fliken Spelrättighet kan man även ange vilka veckodagar och även klockslag där förbokningsavgiften skall tillämpas.

Exempel:
Du har greenfee avgift 500 kr.
Du lägger upp en förbokningsavgift som är 200 kr rabatt på måndag + tisdag fm mellan 0600-1200 om du bokar via Min Golf.
Markera Min Golf på avgiften i Bokade system.
Har man även webbetalning innebär det att den spelare som bokar sådana tider, måste hela bokningen betalas vid bokningstillfället.

Man kan ha både negativa (=rabatt) eller positiva (=extra avgift) förbokningsavgifter t.ex. beroende på hur långt i förväg man bokar en tid.
En negativ förbokningsavgift (rabatt) dras av från aktuell greenfee. Greenfeen måste då betalas i förskott om man använder webbetalning.

Manuell registrering av förbokningsavgift Visa

När man bokar in en person i receptionen, kan man manuellt lägga på en förbokningsavgift. När man har lagt till spelaren till en bokning, klickar du på pennan som ger dig möjlighet att redigera spelare. Klicka på avgifter och tillval och välj förbokningsavigt, och klickar på OK.


Om man har en bokning som är gjord på 4 "gäster", som ej är identifierade, och några dagar innan bokningen byter ut dessa så blir FB (förboknings-avgiften) kvar om man har sådan upplagd på "Gästerna".

Ta bort en förbokningsavgift
Öppna en befintlig bokning genom att markera redigera bokning och klicka på symbolen för pennan. Klicka på avgifter och tillval och ta bort Förbokningsavgiften.