Senast uppdaterad:

Skriv ut

Nyttjandegrad

Nyttjandegraden håller koll på hur mycket av det totala beloppet eller antalet ronder av en spelavgift som utnyttjats.

Nyttjandegrad visas på spelavgifter som har en begränsning i belopp (Spelavgift credits) eller antal (Spelavgift rond).

För att se en medlems nyttjandegrad går du till Person > Artiklar & avgifter. Klicka på pennan på aktuell avgiftsrad för att se nyttjandegraden.

Medlemmen kan också se sin nyttjandegrad för ronder eller credits på Min Golf under Mina inställningar > Mitt spel.

✓ Det går bra att manuellt registrera ronder eller credits på en spelare 

✓ Vid avbokning återförs ronden eller nyttjade credits på spelaren, oavsett var avbokningen görs.

Spelavgift rond (f.d. begränsad)

Spelavgift rond är en spelavgift där antal ronder per år är begränsat.

Avgiftsmodellen formas efter klubbens egna önskemål avseende antal ronder som ingår.

När antalet ronder för året är förbrukade anses medlemmen fortfarande som medlem men saknar då en spelrättighet, vilket gör att golfspelaren  behöver erlägga greenfee för vidare spel på banan.

Läs mer om Spelavgift rond här »

Spelavgift credits

Spelavgift credits innehåller en pott av credits. Dessa credits räknas ner vid varje speltillfälle. Hur mycket varje credits är värd och hur många som ska dras vid varje speltillfälle bestämmer klubben själv, beroende på dag och tid.

Läs mer om Spelavgift credits här.

Hantera en bokning manuellt

För att se, lägga till eller ta bort en bokning manuellt går du till Register > Person > Artiklar & avgifter.

Klicka på pennan för den avgift du vill hantera manuellt. Då visas status på nyttjade, kvarvarande ronder eller credits, med mera.

Här kan du också lägga till eller ta bort en bokning manuellt, både passerade och framtida. Då återförs nyttjade ronder eller credits till spelarens konto.

 

För att lägga till en spelad rond manuellt, klicka på knappen Lägg till spelad rond.

 

Välj om det är en tävlingsrond eller sällskapsrond och ange värdet på starttiden i antal credits som ska dras av. 

För att lära dig mer om hur du lägger upp spelavgift credits, läs här »

Hur registreras Spelavgift rond på medlemmens konto? Visa

För medlemmar i kategorin Spelavgift rond räknas varje bokad rond av. En 9-hålsrond räknas som en hel rond. 

 

Hur registreras Spelavgift credits på spelarens konto? Visa

För medlemmar i kategorin Spelavgift credits dras det antal credits klubben satt för aktuell starttid av.

För en 9-hålsrond räknas 50% av starttidens värde av. 

✓Vid aktiverat medlemskap ges spelaren ett kreditkonto i GIT, där varje bokning och tävling inom spelavgiftens giltighetstid fått ett visst värde. Varje klubb bestämmer själv värdet på en credit och hur många credits varje starttid kostar.
✓Det är endast möjligt att använda credits från en spelavgift för en bokning.
✓ Om kvarvarande credits inte täcker kostnaden för en starttid måste spelaren kontakta klubben för att genomföra bokningen och betala eventuell mellanskillnad.
✓ Medlemmen kan inte övertrassera sina credits
✓ Klubben kan övertrassera en medlems credits . Då visas ett meddelande när bokningen genomförs.
✓När värdet är 0 (noll) får medlemmen en greenfeeavgift vid bokning.
✓ När alla credits är slut, kan medlemmen köpa till en ny Spelavgift credits. Det görs genom att kontakta klubben eller direkt i Min Golf.