Senast uppdaterad:

Skriv ut

Vårdnadshavare – rapporter

Alla rapporter kopplad till vårdnadshavare återfinns under menyvalet Rapporter i nya GIT.

Läs om vilka GIT-rapporter du kan exportera och några tips om vad du kan använda rapporterna till. 

Dessa rapporter finns

Det finns tre olika rapporter du kan exportera:
• Underåriga med vårdnadshavare. Rapport över underåriga medlemmar som har minst en registrerad vårdnadshavare. 
• Underåriga utan vårdnadshavare. Rapport över underåriga medlemmar som ännu inte har en registrerad vårdnadshavare.
• Underåriga i familjegrupp. Rapport över underåriga medlemmar som kopplades ihop med en vårdnadshavare vid den automatiska kopplingen av familjegrupper i februari 2022. 

När du väljer ”Exportera” laddas en excelfil ner med bland annat Golf-ID på den underårige och dennes eventuella vårdnadshavare, samt den underåriges personuppgifter och medlemskapsuppgifter. 

Detta kan du använda rapporterna till

Du kan använda uppgifterna för att få överblick över vilka av era underåriga medlemmar ni manuellt behöver identifiera och registrera vårdnadshavare för. 
Du kan också använda kontaktuppgifterna för att kommunicera med de olika målgrupperna, framför allt i samband med lanseringen av Vårdnadshavare. 
Mer om hur klubben kan tänka kring kommunikation med medlemmarna, inklusive malltexter och brevmall till era underåriga medlemmars målsmän, klicka här »