Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kapitalinsats -artikel i GIT

Information om hur nya kapitalinsatser läggs upp. Vilka alternativ finns och vad behöver du tänka på.

Skapa ny kapitalinsatsserie i nya GIT

En ny kapitalinsats skapar du under Ekonomi - Hantera artikel. Där väljer du skapa ny artikel. Vill du titta eller ändra på en befintlig kapitalinsats kan du söka fram kapitalinsats genom att markera kapitalinsats i urvalet när du söker.

 

 

Skriv in ett Artikelnamn på insatsen. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet. Välj typ av insats med Artikeltypen (Aktie, Lån till klubb eller Spelrätt) och den Artikelgrupp som ni vill hänföra insatsen till i redovisningen.


Om kapitalinsatsen är av typen Aktie eller Spelrätt, markera om kapitalinsatsen ska kunna upplåtas till en annan person i rutan Får upplåtas till annan person.

Man kan skriva ut förteckning över aktieboken och kapitalinsatserna med olika rapporter.

Fyll i en Beskrivning av vilken typ av insats det gäller. Denna rutin kan användas för alla typer av numrerade insatser som knyts till en medlem.

Att tänka på vid kapitalinsats av typen spelrätter och lån Visa

 1. Ange det totala antalet spelrätter eller lån som ska ingå i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal*.
 2. Ange det startnummer som ska gälla vid tilldelningen av nummer till de enskilda spelrätterna eller lånen i fältet Första nr*.
 3. Ange värdet på insatsen för respektive spelrätt eller lån i fältet Insats*.
 4. Klicka på Spara.

Att tänka på vid kapitalinsats av typen aktier Visa

Aktier kan säljas i poster. I fältet Totalt antal anger man antal poster och i fältet Antal per post anger man hur många aktier det är i en post. Man anger också ett Första nr för aktieposterna som också numreras löpande. I stället för insatt belopp anger man ett Värde per aktie och ev. Röstvärde på aktie. Har man olika röstvärden skapar man flera olika aktienummerserier.
När man klickar på Spara för att spara den nya insatsserien och en förteckning över de olika insatsnumren visas i ett listfönster, med ägare och nyttjare.

För kapitalinsats av typen aktier:

 • Ange det totala antalet aktier som ska ingå i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal*.
 • Ange hur många aktier som ska ingå i en aktiepost i fältet Antal per post*.
 • Antalet måste vara jämnt delbart med det totala antalet aktier.
 • Ange det startnummer som ska gälla vid tilldelningen av nummer till de enskilda aktierna eller till poster av aktier i fältet Första nr*. Om du t.ex. endast har 100 aktier med endast 1 aktie i varje post kommer den första aktien att tilldelas siffran 1, den andra aktien siffran 2 osv. Om du i stället har 100 aktier med 10 aktier i varje post kommer den första aktieposten att tilldelas siffrorna 1-10, den andra aktieposten siffrorna 21-30 osv.
 • Ange värdet på aktien i kronor i fältet Värde per aktie*.
 • Röstvärdet i fältet Röstvärde per aktie*.
  Klicka på Spara.