Senast uppdaterad:

Skriv ut

Spelavgift rond (fd. begränsad)

Spelavgift begränsad på person är variant av spelrätt som ger möjlighet att skapa spelavgifter med begränsad spelrätt med avseende på antal spelade ronder under en viss tidsperiod.

Denna funktion skapas genom att skapa en ny typ av spelavgift som kallas Spelavgift rond. Till denna spelavgift knyter man en spelrättighet, som utöver bana och dagar åsätts det antal ronder som anger hur många ronder som spelaren får boka utan avgift under angiven tidsperiod.

Antalet ronder avräknas vid varje bokning av speltid och när antalet ronder har uppnåtts, betraktas spelaren som en greenfeemedlem och får då betala en greenfeeavgift för att få spela.


Funktioner i spelavgift rond.

Du på klubb skall kunna justera antal kvarvarande ronder, både öka (lägg till rond) och minska (makulera rond) antal spelade ronder.
Tävlingsronder ska kunna räknas av från antal ronder (OBS... Detta behöver göras manuellt av GIT-admin).
En person skall kunna ha flera aktiva spelavgift rond.
Vid två eller flera avgifter av typen spelavgift rond skall den med kortast tid avräknas först.

Detaljerad beskrivning

Man administrerar denna funktion på sina resp. ställen, men hela funktionen dokumenteras här för att enklare kunna läsa hur man hanterar en spelrätt rond.

1. Skapa en eller flera spelavgifter med typen Spelavgift rond.

2. Ange antal ingående ronder under spelrättigheter

3. Koppla spelavgiften till aktuell spelare
4. Avräkning av antal spelade ronder sker automatiskt
5. Manuell justering av antal spelade ronder
6. Räkna av en tävlingsrond från antal spelade ronder
7. Se status på antal kvarvarande ronder
8. Frågor och svar

1.Skapa en eller flera spelavgifter med typen Spelavgift rond Visa

Först skapar man en spelavgift med artikeltyp Spelavgift rond, övriga parametrar skiljer sig inte från vanliga spelavgifter. Man kan skapa flera olika spelavgifter för begränsad spelrätt med olika tidsperioder, rondantal, banor och speldagar.

Artikeltyp skall vara Spelavgift rond. Artikelgrupp skall vara Spelavgift.

Giltighetstid är den tid under vilken antal ronder gäller. Bokningar utanför denna tidsperiod debiteras med aktuell greenfeeavgift.

OBS... Maximalt kan giltighetstiden sättas till 1 år eller 12 månader (detta p.g.a. av att det skapar problem vid rensning av alla starttider som görs kontinuerligt centralt).
Gör en Beskrivning som tydligt beskriver när spelrätten gäller.

Grundavgiften kan på vanligt sätt justeras nedåt via Avgiftsregler, t.ex. en lägre avgift för juniorer.
Spara när du är klar med alla inställningar.

OBS... Om man har spelare med avgifter av typen spelavgift rond, skall man även lägga in en "fiktiv" greenfeeavgift för att kunna makulera en spelad rond. Läs mer hur du kan hantera detta under Punkt 5 längre ner i listan.

2.Ange antal ingående ronder under spelrättigheter Visa

Det är spelrättigheterna som avgör när spelaren får boka tider utan avgift. Klicka på fliken Spelrättighet  varvid denna dialogruta visas.
Möjlighet finns nu att även ange klockslag för när spelrättigheten är giltig.

 

Bocka för den eller de banor och de dagar där spelrätten gäller, minst 1 bana måste anges. 
Tidsperiod är nedtonad då det är den tidsperiod som angavs på avgiften som gäller.
I fältet Antal ronder anger man det antal ronder som gäller för den begränsade spelrätten.

Periodmax är det totala antalet ronder som ingår i spelrätten under angiven tidsperiod för avgiften.

Man kan dessutom ange ett antal delmängder för att i detalj styra när ronder kan bokas mot denna spelrättighet.

Man måste ange ett antal under Periodmax, medan de andra antalsfälten är valfria. 
De valfria antalsfälten Månadsmax, Veckomax och Dagmax är max antal ronder på en kalendermånad, vecka resp. dag.
Varav helg är antal bokningar på lördag/söndag inom resp. tidsperiod.

Om man bokar en tid utanför periodmax eller utanför någon av de andra maxantalen, påföres vanlig greenfeeavgift.

Fältet Max en starttid per dag gäller inte för begränsad spelrätt.

Glöm inte att Spara när du har gjort en förändring.

Tips... Om klubben har mer än en bana och vill skapa en spelavgift som innehåller exempelvis 2 spel på en bana x och 2 spel på bana y. Lägg upp två olika spelavgifter som sedan läggs upp på personen.

3.Koppla spelavgiften till aktuell spelare

3.Koppla spelavgiften till aktuell spelare Visa

De personer som skall ha denna typ av medlemskap måste kopplas ihop med den aktuella spelavgiften som har begränsad spelrätt. Detta kan göras på tre sätt:

Man kan knyta den aktuella spelavgiften till en medlemskategori och byta medlemskategori på personen. Detta är huvudalternativet då det lätt går att tilldela samma avgift nästkommande år.
I personbildens avgiftsflik, kan man direkt tilldela den aktuella spelavgiften.
Med funktionen Tilldela avgifter under menyvalet Ekonomi kan man tilldela avgiften till flera personer samtidigt.
Man debiterar och fakturerar avgiften på samma sätt som alla andra spelavgifter och medlemsavgifter.

En person måste ha relationen medlem eller köande för att kunna få denna typ av spelavgift.

Personen får inte ha någon annan avgift som ger spelrättighet, man kan dock ha flera spelavgifter med olika tidsperioder och antal ronder på samma person.

Aktivering av avgiften sker på samma sätt som alla andra spelavgifter, d.v.s. automatiskt vid fakturering eller manuellt i efterhand, beroende på inställningarna för avgiftsaktivering.

4.Avräkning av antal spelade ronder sker automatiskt Visa

När man bokar en tid i tidsbokningen via GIT, Min Golf eller Golfterminalen, räknas antal kvarvarande ronder ner med 1. Kontroll sker också mot de olika räknarna för begränsning av antalet ronder på helger, månad, vecka eller dag.

Om antalet tillåtna ronder överskrids, hanteras personen som en gäst eller en medlem med greenfee-medlemskap.

Om man har en begränsad spelrättighet som gäller på flera banor, räknas periodmax som gemensamt antal för båda banorna. Dvs. om Periodmax = 50 får antalet utnyttjade ronder på Bana 1 och Bana 2 tillsammans inte överstiga 50.

Om man däremot har två olika begränsade spelrättigheter, en rättighet på Bana A och en annan rättighet på bana B, avräknas varje bana för sig mot sitt resp. periodmax beroende på vilken bana som bokas.

Man kan ha flera spelavgifter med olika tidsperioder och antal ronder på samma person, om en bokning faller inom tidsramen för två olika spelavgifter avräknas de i den ordning de lades in på personen.

När man avbokar en tid via GIT, Min Golf eller Golfterminalen så uppräknas kvarvarande ronder med 1.

Om man via GIT-klienten avbokar en passerad outnyttjad tid, uppräknas även kvarvarande ronder, och tvärtom dvs bokar man via GIT in tid som redan har passerat sker ändå en nedräkning.

OBS! Det är bokningar som räknas (inte spelade ronder), så det är viktigt att avboka ej utnyttjade tider.

T.ex. har man gjort ett antal bokningar långt i framtiden som uppgår till periodmax, och man gör en ny bokning till i morgon, får man en greenfeeavgift för i morgon, eftersom inbokade tider uppgår till periodmax.

OBS! Det är viktigt att alla ej inbokade ronder, typ bollrännetider, bokas i efterhand vid en begränsad spelavgift. Via GIT kan man boka tider i förfluten tid, godkänn varningsmeddelandet vid bokningen så nedräknas kvarvarande dagar. Det är viktigt att informera medlemmarna med spelavgift rond, att de i efterhand måste boka in tider som spelats utan tidsbokning, t.ex. via bollränna.