Senast uppdaterad:

Skriv ut

Uppdat av Order of Merit

När en tävling har kopplats till en Order of Merit-lista skall man överföra resultaten till en eller flera listor.

I bilden för RESULTAT för en tävling visas kopplade OoM-listor i fältet Order of Merits.

 

 

             

Klicka på ett av listnamnen och en bild visas med spelare och resultat som kommer att överföras till Order of Merit-listan.
Man kan bocka bort en spelares resultat från att överföras till OoM-listan.

Klicka på ÖVERFÖR för att verkställa överföringen.