Senast uppdaterad:

Skriv ut

Register

Här hittar du info bla. om hur du lägger in en ny person i GIT, vilken info som hittas i personbilden, hur företag kan hanteras, information som kan läggas om klubben, hur kontaktpersoner för klubben läggs upp och tillvägagångssätt för utskick av E-post kan göras till klubbens medlemmar.