Senast uppdaterad:

Skriv ut

GIT Analys

GIT Analys är ett kostnadsfritt statistikverktyg som finns tillgängligt för samtliga golfklubbar. Klubben hittar det via nya GIT eller genom att logga in i Players 1st-portalen. Verktyget heter GIT Analys, just för att det är statistik hämtad ur GIT i syfte att analysera medlemsutveckling, beläggningsgrad och spelvanor.

Med denna kunskap får klubben underlag för att besluta om framtida arbete, investeringar eller förändringar gällande spelet på banan. Ledningen får också en direktbild av medlemssituationen utifrån antalet medlemmar som tillkommer och lämnar samt vilken profil dessa personer har.

Spelade ronder

I bokningsdelen visas en översikt över antalet spelade ronder, den procentuella beläggningsgraden samt hur många spelare det i snitt bokas på varje starttid.

Detta kan sedan filtreras med att antal bakgrundsvariabler som ger klubben en ovärderlig information.

Förutom åldersgrupp och kön är det möjligt att välja handicapgrupp, bana (om klubben har flera) och om det är medlemmar och/eller gäster som ska visas.

Medlemmar

Den andra delen av GIT Analys visar nuläget avseende antalet medlemmar i klubben och en jämförelse med exempelvis föregående år.

Den ger också en direkt information om hur många nya medlemmar som tillkommit och hur många som lämnat under denna period.

Med hjälp av bakgrundsvariablerna är det även här möjligt att filtrera de olika grupperna för att därigenom öka kunskapen om klubbens medlemsstruktur.

De olika graferna visar på ett överskådligt sätt nuläget i förhållande till vald jämförelseperiod.

Mer information

För mer information om verktyget  GIT Analys, kontakta er klubbrådgivare.
Klicka här för att komma till manualen för verktyget GIT Analays & statistik

Klicka här för att komma till manualen för Undersökningen

GIT Analys är utvecklat av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med Players 1st. Det är en del i SGF:s verksamhetsstöd och är en av många produkter och hjälpmedel som erbjuds golfklubbarna i arbetet med att utveckla verksamheten i syfte att attrahera nuvarande och framtida generationers golfare.