Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikelschema i GIT

När du bokar en starttid finns det även möjlighet att koppla en artikel till bokningen. Du kan boka och betala en uthyrningsartikel direkt via tidbokningen, om du exempelvis vill hyra en golfbil direkt utan att tidigare ha bokat in den separat. Du kan också boka uthyrningsartiklar via menykommandot Spel » Artikelschema. ​

Artikelschema - översikt

I artikelschemat visas en tidsaxel för varje artikel. Bokade tider är grönmarkerade och bokarens namn står angivet, om personens namn inte får plats skrivs enbart initialerna. Om du ställer markören på en bokad artikel visas bokningsnr, tid, datum samt notering om det finns.

Artikelschemats uppsättning hämtas från starttidschemats/artikelschemats grundinställning i gamla GIT. I grupprutan Detaljerat schema kan man bocka i för att visa ett mer detaljerat schema, var 15:e minut visas.

I artikelschemats detalj vy kan man också ändra på schemats uppsättning och byta mellan 15 minuter och en timmes slotvy på tidsaxeln.

Färgmarkeringar och symboler


Med hjälp av I ikonen längst upp till höger ser du vad de olika färgerna och symbolerna i artikelschemat betyder.

Filtreringsfunktionen

Man kan filtrera listan på uthyrningsartiklar mellan klubb, artikelgrupp, artikeltyp och tillgänglighet (Man kan välja att visa Alla artiklar eller Endast lediga artiklar)

Artikelns inställningar

Artikelns inställningar öppnas i en modul genom att klicka på artikelnamnet under Uthyrningsartiklar.

Reservationsregler

Reservationsregler visas i schemat med en ljusblåmarkering bakom rutnätet. Vill man snabb se vilka regler det handlar om för man muspekaren över artikelns blåmarkering för att få fram reservationsinformationen. Det finns ingen spärr att kunna boka en artikel med påslagen reservationsregel i GIT men i Min Golf kommer inte artikeln att visas som tillgänglig för en spelare som inte uppfyller reservationsregelns förutsättningar.

Exportera schema och Avtal golfbil 

Man kan ladda ner i Excel-format ett uttag på valfri dags alla bokningar samt en PDF-fil med alla dagens golfbilsavtal i en och samma fil. Filer laddas ner till datorns mapp Hämtade filer.

 

Skapa artikelbokning utan koppling till starttid Visa

För att boka en artikel klickar man i tidsaxeln på önskad tid. Uthyrningsperioden (som kommer från artikelns grundinställningar) markeras i schemat och valet visas i en stickyfooter längst när. För att manuellt justera uthyrningsperioden håller man ner Shift-knappen och med vänster musklick på vald markerade bokning förkorta eller förlänga bokningsperioden.

Vill man boka flera artiklar samtidigt fortsätter man att välja de artiklarna i tidsaxeln.

Alla valda artiklar får ett nummer och listas i stickyfootern. Vill man ångra sitt val klickar man igen på den valda artikeln för att ta bort markeringen.

Välj Skapa bokning för att fortsätta bokningen och lägg till bokarens information.

Man anger ett Golf-ID eller medlems nr för Norska, Finska, Danska, Lettiska, Litauiska och Estniska medlemmar och trycker Sök-ikonen/Enter-knappen, eller söker fram aktuell person med Förnamn/Efternamn och trycker Sök-ikonen/Enter-knappen.
När man har sökt fram namnet visas personinformation ovanpå uthyrningsartiklarna.

För bokning av ej-golfspelsrelaterade uthyrningsartiklar som t.ex. boende, padelbanor m.fl. kan man välja Spelare utan Golf-ID för att lägga till bokarens information.

Lägg till en notering eller justera ytterligare uthyrningsperioden genom att klicka på penna-ikonen. Om en notering finns är kolumnen N i bockad.

Lägg till ytterligare en artikel i bokningen genom att klicka på Lägg till artikel. Modulen Lägg till artikel öppnas i detaljvyn där den redan valda första artikel finns markerad. Välj en ny artikel och klicka på Välj-knappen.

 

OBS! Artikelns grundpris visas i första hand. Eventuella rabatt/avgiftsregler tillämpas när man klickar på Spara.

Klicka Spara eller Spara och stäng för att spara bokningen och räkna ut eventuella priser. 

Skriv ut uthyrningsavtal i samband med uthyrning av golfbil

Det finns ett Uthyrningsavtal som man kan använda i samband med uthyrning av golfbil. Det finns inget krav på att använda sig av avtalet men det kan vara bra om någonting skulle hända under uthyrningsperioden. Då kan det vara bra att visa upp mot t.ex. ett försäkringsbolag. Golfklubben väljer själva om man vill använda sig av avtalet.

Avtalet går att få fram på flera ställen och man kan välja om man vill skriva ut samtliga avtal för en dag eller per uthyrningstillfälle. När en bokning är sparad syns knappen Avtal golfbil längst upp till höger i bokningen. Klickar man på den laddas ner avtalet i PDF-format till datorns mapp Hämtade filer.

Vill man skriva ut alla avtal på en och samma dag går man till detaljvyn i schemat och klickar på Avtal golfbil längst ner till vänster. En PDF-fil laddas ner med alla dagens avtal i en och samma fil.

I nya GIT finns det just nu ingen möjlighet att redigera texten om man skulle skriva in egna punkter eller plocka bort några av punkterna.

Hantera och ta bort artikelbokning Visa

För att se bokningsinformationen på en vis bokning klickar men på en bokning i tidsaxeln för att få upp en stickyfooter längst ner. Bokningen markeras i schemat med en svart rand. Finns det flera än en artikel i bokningen är det bara den valdartikelns detaljinformation som visas i stickfootern.

Klicka på Redigera bokning för att ändra uthyrningsperioden, flytta på uthyrningsdatumet, ta bort/lägga till artiklar eller skriva ut golfbilsavtal.

OBS! En artikelbokning kan från och med nu tas bort från artikelschemat om den har bokats med eller utan koppling till en starttid.

 

 

 

 

Tips Visa

Om du dubbelklickar på en artikel, så öppnas artikelinformationen där man kan se reservationer, noteringar mm.