Senast uppdaterad:

Skriv ut

Inställningar artiklar

Under Artiklar -> Inställningar kan du aktivera Greenfee 3-7-4 eller den traditionella avgiftsmodellen för greenfee. Du kan också göra inställningar för bokning av 9 hål. Läs mer om hur du går till väga här!

Välj avgiftsmodell för Greenfee

Det finns två greenfeemodeller att välja på: den traditionella eller greenfee 3-7-4. Din klubb kan inte ha båda aktiverade samtidigt.

Du väljer modell under Ekonomi > Hantera artikel > Inställningar.

Inför ditt val kan du läsa mer om de olika modellerna för greenfee här.

Inställningar för 9-håls ronder

Under Ekonomi > Artiklar > Inställningar kan du öppna upp för att boka 9-hålsronder.

Om du också har Flexmodellen (max antal samtidiga bokningar) aktiverad på din bana måste du välja när en 9-hålsrond går att boka.
När du vill boka in 9 hål från starttidsschemat klickar du i rutan för 9 hål.I starttidsschemat visas en 9 hålsbokning med en trekant i nedre delen.

Om du har medlemmar med spelavgift credits så dras halva värdet av tidens credits.
Notera att det inte blir något avdrag på greenfee för gäster som bokar 9 hål.

Obs! Det går endast att aktivera bokning av 9 hål om du har en 18-hålsbana.

Att din bana är en 18-hålsbana ställer du in under menyvalet Inställningar > Bana > Hantera bana > grupprutan Baninformation.

I rullgardinen med rubriken Kategori anger du att din bana är en 18-hålsbana.