Senast uppdaterad:

Skriv ut

Organisationsenhet

En organisationsenhet är en fysisk identifierbar enhet t.ex. golfdistrikt. golfklubb, golfrestaurang etc, som du kan koppla en juridisk person till. En organisationsenhet kan ha flera andra organisationsenheter under sig.

En juridisk person innehar ett organisationsnummer och kan vara ett företag, förening eller t.ex. shop. Du kan koppla olika verksamhetsfunktioner till organisationsenheten.

Att koppla en organisationsenhet innebär att den underordnas eller "ägs" av en annan organisationsenhet. I applikationen kan du se hur de olika organisationsenheterna hänger ihop hierarkiskt. Vilka kopplingar som får göras beror på vilken behörighet användaren har.

Du kan inte koppla en organisationsenhet till samma typ av organisationsenhet, t.ex. en klubb kan inte vara kopplad till en annan klubb. Anläggning är den högsta nivå som du kan koppla en organisationsenhet till.
För info... Bara SGF har rätt att koppla enheter till SGF och distrikt samt lägga upp en klubb.

Till anläggningen kan du koppla t.ex. shop, servering och företag. Du kan även redigera, söka och ta bort organisationsenheter.

När en organisationsenhet skapats så skapas automatiskt också ett grundläggande uppdrag och en roll (IT-ansvarig) med alla rättigheter. För att tilldela rättigheter kan den IT-ansvarige omedelbart logga in på aktuell organisationsenhet, och sedan registrera de som ska få behörighet till organisationsenheten genom att registrera dem som deltagare i uppdrag.
När man anmäler en ny klubb till SGF och att man vill börja använda GIT-systemet, skapar SGF en organisationsenhet för hela anläggningen och en för själva golfklubben på både produktions- och på utbildningsservern enligt exempel nedan:

  • GOLFKLUBBEN GK ANLÄGGNING
  • Golfklubben GK

Anläggningen är bara ett samlingsbegrepp under vilket man kan skapa ytterligare organisationsenheter för t.ex. Golfshop, Restaurang etc. När man loggar in gör man alltid det till en viss organisationsenhet, normalt Golfklubben GK. Anläggningen ligger alltid under ett distrikt, vilket sätts av SGF när de skapar anläggningen.

Den som är IT-ansvarig kan även logga in på Anläggningen, det man registrerar där kan nås från alla underliggande organisationsenheter, t.ex. behörigheten för uppdragen IT-admin och Default_Anläggning. Det är den enda uppgift som registreras på anläggningen. Skall man alltså ändra behörighet för uppdrag IT-admin måste man logga in på anläggningen och där göra ändringen.
Organisationsenheterna hittar man under menykommandot Register , där det finns tre underkommandon.

  • Ny organisationsenhet » Skapa ny enhet
  • Organisationsenhet » Hierarkisk förteckning av alla organisationsenheter
  • Sök organisationsenhet » Sök enhet eller distrikt etc