Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemsavgift

Det finns två principiella typer av avgifter som styr medlemskap och rätt att spela på banan, det är Medlemsavgift respektive Spelavgift.

En Medlemsavgift ger medlemmen ett medlemskap i golfklubben, därmed ges rätten att delta på aktiviteter som föreningen arrangerar samt rösträtt på t.ex. årsmöte.
En Spelavgift ger rätt att spela på egen bana utan att betala greenfee.
Dessa två avgifter har oftast en giltighetstid på 1 år.
Allt som oftast ingår dessa två avgifter i begreppet årsavgifter.

Att tänka på när vi skapar en Medlemsavgift Visa

Ge avgiften ett beskrivande Namn, skriv med fördel med ordet Medlemsavgift i namnet. Artikelnummer sätts automatiskt av systemet. Välj en Artikeltyp Medlemsavgift denna påverkar underliggande dialogrutor.

Välj också en Artikelgrupp, den styr hur avgifterna bokförs i ekonomisystemet (kan variera beroende på vilket ekonomisystem som klubben använder). Rutan Aktiv är förbockad vid ny avgift, detta innebär att avgiften aktiveras och kan användas i GIT. 
Skriv in en Beskrivande text till avgiften. 

Giltighetstid

Är den tid som avgiften skall vara giltig.
Ange i antal och enhet hur lång giltighet när den har betalats.

Välj aktuellt år som Medlemsavgiften ska vara giltig samt från månad och dag. Ex väljer du 2023 i rutan för år samt 02 för månad och 28 för dag. Då är avgiften giltig 1 år framåt från det att den har betalts dvs till 2024-02-28. Hör avgiften till bland årsavgifterna, se till att övriga avgifter har samma startdatum angivna.

Grundavgift är den maximala avgiften för artikeln, du kan sedan skapa avgiftsregler som sänker grundavgiften för vissa medlemmar t.ex. juniorer och distansmedlemmar etc. Klicka på Spara för att spara avgiften.

Efter att artikeln är skapad får den ett artikelnummer. 

Rutan Webbetalning ger dig möjligheten att aktivera avgiften för webbetalning via Min Golf om ni vill ge möjligheten för era medlemmar att betala årsavgifterna via Min Golf. Ange en tidsperioden som avgiften skall vara tillgänglig för betalning via Min Golf. För att kunna tillämpa webbetalning behöver klubben ha ett giltigt webbetalningsavtal samt att avgifterna står med statusen upplagd (avgifterna blivit tilldelade).

Om du aktiverar avgiften för Min Golf finns också möjligheten att välja bokföringskonto och kostnadsställe för smidig redovisning på din Transaktionslista. Här väljer du även Säljorganisation om du har flera.När vi tittar på medlemsavgift, har vi enbart en flik längst upp och de är Avgiftsregel. Avgiftsregler innebär undantag att grupper pga. ålder eller medlemskapstyp inte ska betala avgiftens grundavgift. Läs mera om hur avgiftsregel skapas och läggs upp genom att klicka här.