Senast uppdaterad:

Skriv ut

Distrikt

GIT kan även användas av golfdistrikten. För närvarande finns funktioner för klassificering av tävlingar, rapport över distriktens kontaktpersoner och distriktens seriespel.

GIT är i första hand ett verktyg för golfklubbarna, men det kommer även att kunna användas för funktioner på distrikts- och förbundsnivå.

Det finns en organisationsenhet för varje distrikt och varje distrikt har en ansvarig för distriktets organisationsenhet. Denna person kan logga in på distriktsenheten och lägga till personer som sedan tilldelas erforderlig behörighet.

På distriktsnivå finns två funktioner som hanteras på distriktets organisationsenhet

  1. Kontaktpersoner och roller för distriktsfunktionärer
  2. Klassificering av tävlingar

Kontaktpersoner och roller för distriktsfunktionärer

Tre nya funktioner har tillkommit för att registrera och hantera kontaktpersoner på golfdistriktet. Distrikten kan lägga upp sina egna kontaktpersoner Alla distrikt kommer att ha möjlighet att lägga upp sina egna kontaktpersoner. Rapport kommer att finnas tillgänglig för klubbarna att ta ut rapport på det egna distriktets alla kontaktpersoner.

Ex. när Tobo GK (tillhör Smålands distrikt) loggar in i GIT så kan de under menyvalet Klubbens kontaktpersoner även se kontaktuppgifter till Smålands GF ordförande, sekreterare osv. (under förutsättning att Smålands GDF har lagt upp dessa personer).
Distrikten kan lägga upp roller som klubbarna i distrikten kan lägga upp kontaktpersoner på Exempel på detta är alla distriktens serielag. Nu kan distrikten själva välja hur många roller som ska läggas upp och vad de ska heta. Klubbarna lägger därefter upp sina lagkaptener på rollerna.

Klubben kommer att kunna se andra klubbars kontaktpersoner (ex. Lagledare) och alla distriktets funktionärer, samt ta fram en rapport över dessa kontaktpersoner. Exempel, klubb som arrangerar Seriespel för D35 i distriktet X kan ta ut en lista med kontaktuppgifter till distriktet x alla lagledare för D35. Detta för att underlätta för administratörerna att skicka inbjudan, startlistor och resultatlistor även direkt till respektive lagledare.

Läs mer om de nya funktionerna på sidan Distrikt » Distriktets kontaktpersoner ».

HCP-ändring vid distriktsinloggning


Fr o m 2012 kan man göra HCP-justeringar även om man är inloggad på distriktets organisationsenhet.        

Länkar

Lägg in en person som "medlem" på distriktet Medlemshantering » Person » Ny person ».
Tilldela denna person erforderlig behörighet Administration » skapa uppdrag ». 
Kontakta GIT-supporten om du inte vet vem som är systemansvarig för distriktets organisationsenhet.