Senast uppdaterad:

Skriv ut

Återbetalning via Swedbank Pay i GIT

Om spelaren betalat via Min Golf, Min Golf bokning, Golfterminalen eller Boxnet GO kan den här funktionen användas för återbetalning.

Obs! Det är endast betalningar som är gjorda via Swedbank Pay som går att återbetala via denna funktion. Det syns tydligt när du öppnar fönstret om återbetalning via den här funktionen är möjlig eller inte.

Du anger alltid ett belopp som ska återbetalas. När du är klar klickar du på nästa.

Exempel:

Betalningen är gjord av Britt och det är hon som är mottagare av återbetalningen.
Av någon anledning återbetalas 200kr till Urban.
OBS! kom ihåg att avmarkera Avboka om bokningen ska behållas.

Enligt god redovisningssed ska du alltid ange en orsak till återbetalningen. Inloggad persons namn anges också på återbetalningen.

Information om återbetalningen, personen som genomfört den och orsak visas också på transaktionslistan.

Betalaren, i detta exempel Britt, får även ett mail med Bekräftelse på återbetalning.

Om avbokning skett i samband med återbetalning skickas även avbokningsmail till berörda spelare i bokningen.

För spelaren - mail och Min Golf

Exempel på mail med Bekräftelse på återbetalning:

 

Min Golf

För att se information om återbetalningen kan spelaren logga in på Min Golf. På sidan Mina inställningar och Mina genomförda betalningar kan spelaren se informationen och även öppna återbetalningen och visa all information = samma information som visas på Bekräftelse på återbetalning