Senast uppdaterad:

Skriv ut

E-post till de med obetalda avgifter och obetalda fakturor

Här väljer du om du vill skicka e-post till de som har avgifter med status upplagd eller till de som har en obetald faktura som är skapad i GIT.

Först väljer du mottagare


Här väljer du till vem du vill skicka e-post.

E-post till medlemmar med avgifter som har status upplagd

När tilldelning av avgifter är klart kan du skicka e-post till personer som nu har en avgift med status Upplagd.

Det betyder exempelvis

  • Att du kan skicka ett mail där golfaren får se alla upplagda avgifter som ni lagt upp på spelaren alternativt på alla i familjen
  • Inför sista betaldag så kan ni göra ett nytt utskick som en ”snäll påminnelse” att nu börjar det blir dags att betala. Eftersom det bara skickas till de som har avgifter med status upplagda så kommer de som redan betalat sina avgifter via Min Golf inte med på listan.
  • Ni kan också skicka påminnelser via att göra olika urval

 

1. Börja med att markera om du bara vill skicka till Familjekontaktpersoner eller Vårdnadshavare (funktionen Vårdnadshavare öppnas i samband med release 15 feb.).

2. Därefter väljer du Medlemmar eller Köande, beroende på det valet kan du sedan välja vilka Kategorier resp. avgifter du har att välja på.

3. Du fyller i ämne och text, i fältet Ange annan adress som ni vill att spelarna kontaktar er på, där kan ni exempelvis ange en mailadress till ekonomi-person/tjänst.

4. Därefter klickar du på Förhandsvisa lista på mottagare.

Exempel

Exempel 1
Jag har valt att skicka till Familjekontaktpersoner, jag väljer medlemmar och därefter markerar jag två medlemskategorier.
En av medlemskategorierna är Familjekontaktpersonens medlemskategori (i detta exempel Aktiv Guld).

Urban, medlemskategori Aktiv Guld, familjekontaktperson
Lotta, medlemskategori Aktiv x
Andrea, medlemskategori Aktiv
Elias, medlemskategori Passiv

Resultat: Samtliga personer som ingår i samma familjegrupp oavsett  medlemskategori kommer med på mailet som innehåller hela familjens alla avgifter med status Upplagd, inkluderar även skåpavgifter och köavgifter.
 
Exempel 2
Jag har valt att skicka till Familjekontaktpersoner, jag väljer medlemmar och därefter markerar jag medlemskategori: Aktiv Guld.

Urban, medlemskategori Aktiv Guld, familjekontaktperson
Lotta, medlemskategori Aktiv x
Andrea, medlemskategori Aktiv
Elias, medlemskategori Passiv

Resultat: Samtliga personer som ingår i samma familjegrupp oavsett  medlemskategori kommer med på mailet som innehåller hela familjens alla avgifter med status Upplagd, inkluderar även skåpavgifter och köavgifter.

Exempel 3
Jag gör urval skicka till Familjekontaktpersoner, jag väljer medlemmar och därefter markerar jag medlemskategori: Passiv

Urban, medlemskategori Aktiv Guld, familjekontaktperson
Lotta, medlemskategori Aktiv x
Andrea, medlemskategori Aktiv
Elias, medlemskategori Passiv

Resultat: Endast avgifter med status Upplagd (inkluderar också skåpavgifter och köavgifter)som avser Elias kommer med på mailet.
Mailet skickas till Urban (familjekontaktpersonen).

Förhandsvisa lista på mottagare

Här visas alla mottagare

Möjlighet att markera om något mail inte ska skickas och hur många som ska visas på varje sida.
Du kan också skicka en förhandsgranskning av mejlet så du ser hur det ser ut innan du skickar iväg det till alla i listan.

Förhandsgranskningen går endast till den mejladress du skriver in under rubriken. Skicka förhandsgranskning till e-postadress.

Exempel på ett mail

* mailet är långt så jag delar det i två bilder.

Rubrik och text med röd ram runt: du fyller i och redigerar i GIT.

Mailadressen med blå ram runt: fungerar på två sätt
1, du kan skriva i en särskild adress som du vill att medlemmar kontaktar dig på ii just detta ärende.
2, om du låter fältet vara tomt i GIT är det klubbens primära adress som visas där.

 

 

Skicka e-post till de med obetald faktura som skapats i GIT

Här väljer du om du vill skicka e-post till de som har en faktura som har förfallit eller förfaller idag. Eller om du vill skicka en "påminnelse" till de som har fakturor som förfaller framåt genom att välja hur många dagar framåt i droplisten.För övrigt fungerar funktionen för de med obetalda fakturor precis som beskrivet ovan, för dem som har upplagda avgifter.