Senast uppdaterad:

Skriv ut

Max Score (alternativ till Slaggolf)

Genom regel 21.2 (som behandlar maxantal slag, t ex slaggolf) ges möjligheten att tävlingsledning att bestämma vad max tak för maxantal slag skall vara. I GIT Tävling hittas alternativet i Ronder och Format under namnet Max score, där ges fyra olika alternativ att sätta maxantal slag. Ursprungliga Slaggolf + 5 slag återfinns under spelform i Ronder och Format, precis som tidigare, regelkommittén fortsätter att rekommendera ursprungliga slaggolf det vill säga + 5 slag.

Information:
Regelkommittén i Sverige rekommenderar att fortsätta spela Slaggolf enligt tidigare princip det vill säga + 5 slag per hål. Anledningen till detta beror på handicapskäl. Alternativet återfinns under Spelform med namnet Slaggolf. Du kan läsa mer om regelkommitténs syn på ämnet, klicka här för att läsa mer.

I Ronder och Format hittar vi flera alternativ att sätta maxantal slag per hål. Max score heter alternativet, du hittar fyra olika alternativ.

Dubbelt par
Max score för par 3 är 6, par 4 är 8 och par 5 är 10.

Score över par
Sätts max score exempelvis till 5, blir maxantal slag för par 3-hål 8 slag, par 4-hål 9 slag.

Dubbelbogey netto
Om en spelare har ett extraslag på part 3, blir netto dubbelbogey 3+1+2=6, vilket då är maxantal slag.

Fast score
Sätts max score exempelvis till 8, blir maxantal slag för samtliga hål till 8 slag.

Max Score vid scoreinmatningen

Score skrivs in på vanligt sätt, om score överskrider inställningarna som är gjorda för maxantal slag i Ronder och Format. Då visas en informationsruta att så är fallet, genom att klicka JA, så kvarstår den inskrivna scoren på hålet. Scoren som skrivs in är grunden till deltagarens HCP-registrering (förutsatt att tävlingsronden är HCP-grundande). 

Raden under som heter "ändrad score", här sker en omräkning som baseras på era inställningar som är gjorda för Max Score. T.ex. om inställningen är att maxantal slag är max 8 oavsett par på hålet. Även att inskrivna scoren är 10 slag så räknas score om till 8. 

OBS... Scoren som skrivs in för spelaren är grunden till HCP-registreringen och Ändrad score är grunden till tävlingsresultatet. Därav är det viktigt att det är faktiskt score som skrivs in i scoreinmatning för att inte riskera en felaktig HCP-överföring.