Senast uppdaterad:

Skriv ut

Om Vårdnadshavare I GIT

Vårdnadshavare är en ny funktion i GIT och Min Golf som infördes våren 2022. Det finns många fördelar – som regelefterlevnad, säkerhet och effektiv kommunikation.

Här hittar du som är GIT-administratör allt du behöver veta om vårdnadshavare. 
På den här sidan kan du läsa allmän information om funktionen – varför den infördes, när och vad klubben behöver göra nu. 
Via menyn till vänster hittar du fler sidor om vårdnadshavare – bland annat mer detaljerat kring hur du hanterar vårdnadshavare i GIT och hur funktionen fungerar för spelarna i Min Golf.

Därför införs vårdnadshavare

Det finns flera skäl till att vi inom golfen nu – som många andra idrotter och verksamheter – inför funktioner för vårdnadshavare. De viktigaste är:
✓ För att en underårig inte har rätt att ingå avtal. Med avtal menas allt från att till exempel betala en avgift eller faktura till att anmäla sig till en tävling. Nu sluts dessa typer av avtal i stället med en vårdnadshavare.
✓ För att all kommunikation kring barnets golfande ska nå en ansvarig vuxen, även om den inte spelar golf.
✓ För att göra det enkelt för vårdnadshavare att administrera barns golfande, så att barnen kan fokusera på att ha kul med sin golf.
✓ För att klubben ska få bättre medlemsregister och chans till bättre kommunikation med juniorer och vårdnadshavare. 
Med vårdnadshavare kan klubben till exempel enkelt skicka underårigas fakturor och relevant information till ansvariga – både de som är medlemmar och de som inte spelar golf.

Lansering 2022 – i två steg

Steg 1: Den 15 februari lanserades vårdnadshavare i GIT. Då kopplades också kontaktpersoner i familjegrupper automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen. Sammankopplingen gjordes enligt följande: 
✓ Den äldsta medlemmen i familjegruppen på den underårigas hemmaklubb registrerades som vårdnadshavare.
✓ Personen var tvungen att vara minst 15 år äldre än barnet (på så sätt uteslöts att syskon per automatik blev vårdnadshavare).
Steg 2: Den 17 maj lanserades alla inställningar och funktioner i Min Golf för vårdnadshavarna och de underåriga. 

Vad behöver klubben göra?

Det krävs ett visst manuellt jobb för er på klubben, men det kommer att vara väl värt mödan. Ni får chans till bättre kommunikation med era juniorer och deras vårdnadshavare och inte behöver oroa er för att bryta mot några regler kring att teckna avtal med underårig.

Kommunicera: Vi behöver klubbens hjälp att kommunicera med era medlemmar kring fördelarna med vårdnadshavare och svara på eventuella frågor kring hur det fungerar. 

Här finns malltext till hemsida och mer tips och info »

Identifiera och registrera: Alla golfare under 18 år behöver ha en registrerad vårdnadshavare. Det är ni på klubben som ansvarar för att koppla ihop alla era underåriga medlemmar med en vårdnadshavare i GIT. 
Viktigt att veta är också att du inte längre kan skapa en ny person under 18 år utan att direkt lägga till en vårdnadshavare.
Vi har skapat en brevmall för att kontakta målsman till underåriga utan vårdnadshavare. 

Här finns brevmallen och mer info »

Vem kan bli vårdnadshavare?

Klubben, vårdnadshavarna och de underåriga behöver samverka för att rätt personer ska vara knutna till varandra i GIT. Här är några regler kring vem som kan vara vårdnadshavare:
✓ Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i GIT, det kan vara syskon eller annan närstående person över 18 år.
✓ Vårdnadshavaren behöver finnas i GIT med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 
✓ Även den underåriga behöver ha personnummer i GIT. 
✓ Det är sedan den vuxnes Golf-ID som används för att koppla ihop den med ett barn i GIT.
✓ Det krävs inget medlemskap i en golfklubb för att vara vårdnadshavare. Personer som inte spelar golf kan enkelt läggas till i GIT och få ett Golf-ID. 

Här finns malltexter du kan använda för att informera berörda medlemmar »

En vårdnadshavare läggs till av en golfklubb där den underåriga är medlem. Vårdnadshavare måste inte vara medlem i samma klubb. En vårdnadshavares uppgifter kan ses av de klubbarna som den underåriga är medlem i. 

Kan jag som GIT-admin eller annan på klubben vara vårdnadshavare för våra juniormedlemmar?

Nej, det rekommenderar vi inte. Även om man inte behöver vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i GIT så bör det vara en person i barnets närhet, som kan ansvara för att betala barnets fakturor och hjälpa till ett hålla koll på dennes golfkalender med mera. 
Du på klubben ska inte vara den som tecknar avtal eller fattar beslut om inställningar åt barn som du bara har en relation med genom medlemskapet i klubben.