Senast uppdaterad:

Skriv ut

FAQ spelavgift Credits

Här hittar du svar på frågor om Spelavgift Credits.

Vad är Spelavgift Credits? Visa

Spelavgift Credits är en ny typ av spelavgift i GIT som tillkommit som komplement till Spelavgift och Spelavgift Rond. Syftet är att ge de golfklubbar som vill möjlighet att erbjuda ett modernt och flexibelt medlemskap som kan attrahera fler grupper av spelare.

I Spelavgift Credits sätter klubben ett kreditvärde på samtliga starttider. Värdet kan vara olika högt beroende på hur attraktiv tiden är utifrån period, dag, tid eller bana. Klubben kan också erbjuda möjlighet att boka niohålsronder till halva kreditvärdet.

När medlemmen betalar sin spelavgift får du ett visst antal poäng som kan användas för spel. Vid bokning dras starttidens kreditvärde av från medlemmens totalt. Om medlemmen får slut på krediter inom säsongen är slut går det att fylla på mot betalning.

Hur vet jag om Spelavgift Credits passar min klubb? Visa

Det är viktigt att ni förbereder er innan ni på klubben beslutar er för om spelavgiften Credits är något för er.

Börja med att analysera vilka målgrupper och medlemskategorier som skulle kunna gynnas av Spelavgift Credits. Kanske nybörjargrupper eller grupper som spelar sällan? Du kan erbjuda dem billigare spel på tider med mindre beläggning, och de kan börja med en mindre investering än en vanlig spelavgift.

Det är också viktigt att göra en ekonomisk analys för att tillhandahålla denna typ av spelavgift för din klubb utifrån medlemskap och spelrätter ni erbjuder.

Till hjälp finns rapporter och analysverktyg via GIT, som kan ge en bild över hur många dina medlemmar och gäster spelar och när:

 • GIT Analys – ”heatmap” över beläggning på banan (finns i verktyget Players 1st)
 • GIT Statistik tidbokning – tidbokningsrapport över medlemmars spel

Kontakta gärna är klubbrådgivare för att få hjälp med analysator och statistik.

Vilka medlemskategorier kan Spelavgift Credits passa för? Visa

Det är helt upp till din golfklubb, då alla golfklubbar är unika. Vi rekommenderar att ni gör en noggrann analys av er egen verksamhet (se frågan ovan).

Här är dock två exempel där Spelavgift Credits skulle kunna vara ett alternativ som är bra för både klubben och medlemmen.

Exempel 1: Spelavgift Credits för nybörjare

Du prissätter och tilldelar ett lagom antal credits du tror kan passa nybörjare, utifrån de analyser du gjort. Nybörjaren kan då välja att spela mer på ”billigare” tider, då det inte är lika högt tryck på banan.

Exempel 2: Spelavgift Credits för greenfeemedlemmar

Du prissätter och tilldelar ett lagom antal credits du tror kan passa greenfeemedlemmar. Det kan vara mer attraktivt och flexibelt än ett traditionellt greenfeemedlemskap, där ett begränsat antal ronder ingår.

Hur bestämmer jag hur många credits som ska ingå i spelavgiften? Visa

Det är helt upp till dig och din klubb att bestämma pris på spelavgiften, hur många krediter som ska ingå till det priset och vad värdet på dina starttider ska vara.

Du har oändliga möjligheter att anpassa Spelavgift Credits för att passa just din klubb. Här är ett exempel:

 • Spelavgiften sätts till 2 800 kronor, vilket motsvarar 2 000 poäng
 • Värdet på starttiderna sätts till 20, 50, 100, 150, 200 och 250 poäng
 • Väljer medlemmen att bara spela på de ”dyraste” tiderna räcker hens credits till åtta ronder (2 000 ÷ 250)
 • Ju ”billigare” starttider medlemmen väljer, desto fler ronder kan spelas

OBS! Eftersom det är en helt ny typ av spelavgift blir kommunikationen viktig om ni väljer Spelavgift Credits i någon av era medlemskategorier. Både att förklara hur det fungerar, och för vem det kan vara ett bra alternativ.

Hur fördelar jag credit-värdet på mina starttider på bästa sätt? Visa

Credit-värdet kan med fördel baseras på hur attraktiv starttiden är, utifrån bana, period, dag och tid. Exempelvis högre värde under högsäsong än lågsäsong, högre på helger än vardagar, högre på förmiddagar än kvällar och så vidare.

Analysera er beläggningsgrad för att sätta rätt värde. Till hjälp finns rapporter och verktyg via GIT, som kan ge en bild över hur mycket dina medlemmar och gäster spelar och när:

 • GIT Analys – ”heatmap” över beläggning på banan (finns i verktyget Players 1st)
 • GIT Statistik tidbokning – tidbokningsrapport över medlemmars spel

Kontakta gärna er klubbrådgivare för att få hjälp med analyser och statistik.

Hur fungerar Spelavgift Credits för medlemmarna? Visa

I starttidsschemat i Min Golf ser medlemmen hur många credits respektive starttid är värd. Vid bokning dras starttidens credit-värde automatiskt av från medlemmens total. Medlemmen kan också boka 9-hålsronder till halva credit-värdet, om din klubb aktiverat den möjligheten.

Medlemmen ser hela tiden hur många credits hen har kvar att nyttja i Min Golf under Mina inställningar> Mitt spel. När potten är slut kan medlemmen fylla på med ytterligare credits genom att köpa en ny spelavgift credits från klubben.
Läs mer här om hur spelavgift credits fungerar för medlemmar.

Hur ser jag hur många credits en medlem har kvar? Visa

För att se hur många credits en specifik medlem har nyttjat, gå till Register > Person > Personbild > Artiklar&avgifter. Klicka på pennan bredvid aktuellt medlemskap för att se medlemmens kvarvarande credits.

Du kan också ta ut listan Personrapport övrigt och få en sammanställning över samtliga medlemmar som har Spelavgift Credits och hur många credits de gjort av med.

Vilka övriga typer av spelavgifter finns det? Visa

Detta är första gången på över tio år som en ny typ av spelavgift introduceras. Spelavgift Credits är ett bra komplement till de tidigare Spelavgift och Spelavgift Rond (f.d. begränsad).

Spelavgift innebär obegränsat spel för medlemmen under vald period, oftast 1 år.

Spelavgift Rond innebär ett förutbestämt antal ronder för medlemmen som klubben bestämmer och prissätter under vald period, oftast 1 år.

Kan min klubb använda oss av flera olika spelavgifter? Visa

Ja, din klubb kan använda alla tre spelavgifter till olika medlemskategorier. Välj vad som passar bäst efter att du gjort analyser och tagit fram spelstatistik.

Ta gärna hjälp av er klubbrådgivare för mer information och hjälp med analyser och statistik.

Går det att kombinera Spelavgift Credits med Flexmodellen? Visa

Ja, Flexmodellen för max antal samtidiga bokningar går utmärkt att kombinera med alla tre typer av spelavgifter i GIT, inklusive Spelavgift Credits.

Kombinerar du Flexmodellen med Spelavgift Credits kan du styra fler medlemmar att boka mindre populära starttider. Dels genom att de tiderna kostar färre credits, dels genom att medlemmen får ha fler samtidiga bokningar på de tiderna.

Det kan vara ett bra sätt att jämna ut beläggningen på er bana, om ni har problem med mycket spel på populära tider och tomt under andra perioder.

Kort om Flexmodellen: En modell för att begränsa antalet samtidiga bokningar en medlem får ha utifrån gröna, gula och röda tider. Mer flexibel än tidigare begränsning vardag/helg.

Du kan dela in era starttider baserat på hur populär tiden är, ända ner till individuella starttider i upp till sex olika tidsintervaller. Sedan kan du ge medlemmen möjlighet att ha fler gröna än röda tider bokade.

Läs mer om Flexmodellen här

 

Går det att använda Spelavgift Credits för våra Partners? Visa

Du kan bara lägga upp Spelavgift Partners för partnerspelrättigheter i nuläget.  Däremot kan du i kombination med Flexmodellen utöka klubbens paketeringsmöjligheter för tillgång till spel- & bokningsregler.Läs mer om Flexmodellen här

Det dras inga credits från våra medlemmars nyttjandegrad, vad är det som är fel? Visa

Man ska felsöka i följande ordning:

 • Att spelavgiften är betald/aktiverad och med giltig t.o.m datum.
 • Spelaren har tillräckligt med credits kvar under avgiftens Nyttjandegrad
 • Att creditsschemat under avgiftens spelrättighet är upplagd för den bokningsperioden samt att creditsvärden finns ifylld.